logo

Học Bác từ tấm gương tự học và tác phong làm việc hiệu quả, chuẩn mực

Như Xã luận Báo Granma (Cuba), cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba viết: “Bác Hồ là tấm gương mà nhiều con người có thể noi theo và làm được như Người”(1), tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương cho nhiều thế hệ đương thời và sáng soi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam. Học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với cán bộ đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

12/04/2024 15:15:00

Học tập “cách viết” của Bác Hồ

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là Người sáng lập, lãnh đạo Đảng ta, để lại di sản to lớn về tư tưởng, lý luận, mà Người còn có những bài nói, bài giảng răn dạy, chỉ bảo cụ thể cho mỗi cán bộ, đảng viên học tập và làm theo. Kỷ niệm 70 năm (17/8/1953 - 17/8/2023) Bác Hồ nói về “Cách viết” tại Lớp Chỉnh Đảng Trung ương, mỗi chúng ta đã, đang và đều sẽ học tập, rèn luyện cách viết để hoàn thiện nhân cách của chính mình, bởi lẽ văn là người.

11/04/2024 07:41:00

Vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và thống nhất!

49 năm sau ngày miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội, tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt; tinh thần, ý chí, niềm tin tất thắng, quyết tâm của Người, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm mỗi người.

09/04/2024 07:43:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo - những giá trị không thể phủ nhận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo là nội dung quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

04/04/2024 08:12:00

Thư của Bác Hồ động viên, khích lệ chiến sĩ Điện Biên 70 năm trước

Trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, theo dõi sát sao tình hình ngoài chiến trường và cổ vũ, khích lệ tinh thần, động viên kịp thời các chiến sĩ Điện Biên.

02/04/2024 08:19:00

Bắc Ninh: Cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Tháng 3-1948, trong một bức thư gửi một đồng chí cán bộ lực lượng Công an, Bác Hồ đã nêu Sáu điều về tư cách của người Công an cách mạng: Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ. Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc, phải tận tụy. Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

28/03/2024 09:06:00

Phát huy vai trò của thanh niên theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai

26/03/2024 14:04:00

Không thể phủ nhận sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa xã hội

Cách đây hơn 30 năm, đứng trước sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa tư bản và các thế lực phản động vội vàng tuyên bố “có thể kết liễu chủ nghĩa xã hội bằng “chiến thắng không cần chiến tranh” và ca ngợi chủ nghĩa tư bản trở thành “điểm đến cuối cùng của lịch sử”, v.v.

21/03/2024 08:27:00

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ thanh danh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa. Là những người trang bị tri thức lý‎ luận chính trị cho học viên, sinh viên, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19/03/2024 08:33:00

Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”[1], mà còn đặc biệt quan tâm vấn đề thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - nội dung căn cốt nhất của công cuộc giải phóng phụ nữ phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời gắn công cuộc này với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

14/03/2024 10:23:00

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com