logo

TRA CỨU VĂN BẢN

STT Số văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái Loại văn bản Tải về
{{((pageIndex-1)*pageSize)+$index+1}} {{sp.SoKyHieu}} {{_subString(sp.TrichYeu,60)}} Ban hành : {{sp.NgayBanHanh}} Hiệu lực : {{sp.NgayHieuLuc}} Còn hiệu lực Chưa có hiệu lực Ngưng hiệu lực Ngưng hiệu lực một phần Hết hiệu lực một phần Hết hiệu lực toàn bộ {{sp.TenLoaiVanBan}}
Hiển thị tổng số {{total}} bản ghi
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com