logo
Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vai trò của giảng viên lý luận chính trị trong phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ thanh danh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thủ đoạn thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta và chế độ xã hội chủ nghĩa. Là những người trang bị tri thức lý‎ luận chính trị cho học viên, sinh viên, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường đại học có vai trò rất quan trọng trong đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19/03/2024 08:33:00

Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện bình đẳng giới theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”[1], mà còn đặc biệt quan tâm vấn đề thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - nội dung căn cốt nhất của công cuộc giải phóng phụ nữ phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam; đồng thời gắn công cuộc này với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

14/03/2024 10:23:00

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

55 năm đã qua (2/1969 – 2/2024), nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân vẫn vẹn nguyên giá trị, để lại những bài học quý báu cho cán bộ, đảng viên hiện nay.

12/03/2024 10:21:00

Bộ đội Cụ Hồ - Một biểu trưng văn hóa

Bộ đội Cụ Hồ - Một biểu trưng văn hóa

Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ cũng là chuẩn mực, truyền thống của Quân đội được thể hiện trong lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

03/01/2024 09:12:00

Bác để tình thương cho chúng con

Bác để tình thương cho chúng con

Tôi mượn câu thơ “Bác để tình thương cho chúng con” của cố nhà thơ Tố Hữu để đặt tên cho bài viết nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (1/1/1964-1/1/2024). Bởi lẽ, vài tháng trở lại đây, lật giở từng bài báo, cuốn sách; đi lại những miền đất Bác ở, những thôn xóm, nhà máy Bác qua; đọc lại những lời dạy của Người với Đảng bộ và nhân dân quê mình, chiêm nghiệm những gì Thái Nguyên đã đoàn kết làm theo lời Bác mà thấy tự hào.

05/01/2024 09:15:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở, suy tư về nhiệm vụ chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên (nơi Người chưa có dịp trực tiếp đến thăm); đáp lại ân tình đó, đồng bào vùng Tây Nguyên luôn kính trọng, thương yêu Bác Hồ. Thời gian tới, cần thực hiện nhiều chính sách, biện pháp nhằm cải thiện đời sống người dân vùng Tây Nguyên theo đúng tinh thần, tâm nguyện của Bác, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

10/01/2024 09:27:00

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ cán bộ bằng thể chế và một số khuyến nghị chính sách

PGS, TS NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI - TS NGUYỄN PHƯƠNG AN Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II - Học viện Chính trị khu vực II

12/01/2024 09:29:00

Trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Trường phái đối ngoại và ngoại giao đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

PGS, TS PHẠM MINH TUẤN Phó Tổng Biên tập, phụ trách Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam

15/01/2024 09:31:00

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Trong quan điểm về phát triển các ngành kinh tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng nông nghiệp, vì nền nông nghiệp phát triển sẽ làm cho đời sống của nông dân nói riêng và Nhân dân nói chung được nâng cao. Từ đó, nông nghiệp, nông thôn sẽ trở thành thị trường rộng lớn của công nghiệp, thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ phát triển.

17/01/2024 09:34:00

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng là một cách phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh là trường hợp hiện hữu của lịch sử khi đã “trở thành huyền thoại ngay từ khi còn sống” và thời gian càng lùi xa, sức sống và giá trị trong tư tưởng của Người càng tỏa sáng.

23/01/2024 09:38:00

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com