logo

I. THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN BẮC NINH

Họ và tên:

Chức vụ:

Trần Văn Đăng

Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Họ và tên:

Chức vụ:

Nguyễn Bảo Đại

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh

II. CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.        BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ĐOÀN
2. BAN PHONG TRÀO TỈNH ĐOÀN
3. BAN THANH THIẾU NHI - TRƯỜNG HỌC TỈNH ĐOÀN
4. BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TỈNH ĐOÀN
5. VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN
6. TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH

II. ĐOÀN CẤP HUYỆN TRỰC THUỘC

1. THÀNH ĐOÀN BẮC NINH
2. THÀNH ĐOÀN TỪ SƠN
3. HUYỆN ĐOÀN TIÊN DU
4. HUYỆN ĐOÀN YÊN PHONG
5. THỊ ĐOÀN QUẾ VÕ
6. THỊ ĐOÀN THUẬN THÀNH
7. HUYỆN ĐOÀN GIA BÌNH
8.  HUYỆN ĐOÀN LƯƠNG TÀI
9. ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH
10.  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG BẮC NINH
11.  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ THỐNG KÊ BẮC NINH
12.  ĐOÀN TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM BẮC NINH
13. ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH
14. ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHQS TỈNH
15. BAN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com