logo

Thứ Năm, 23/05/2024 08:10

Sức sống mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác

Kế thừa và phát huy kết quả đạt được qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhiều kết quả tích cực, nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực, hiệu quả xuất hiện trong Đảng và nhân dân, góp phần tạo sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác.

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị, chủ đề công tác của tỉnh. Đối với chuyên đề hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu biên soạn, tổ chức Hội nghị học tập với hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các tổ chức Đảng trong tỉnh.
Cụ thể, năm 2021 và năm 2022, toàn tỉnh triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”; năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”.
Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm nghiêm túc, hiệu quả. Thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện, đăng ký làm theo, đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo hằng năm đạt 96,4% trở lên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025.


Là một trong những đơn vị tiêu biểu trong triển khai học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm, Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Trung tâm Chính trị thị xã, các cấp ủy Đảng, MTTQ và đoàn thể cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Quế Võ tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Việc học tập các chuyên đề được đổi mới với nhiều hình thức như: học tập trực tiếp, trực tuyến, trưng bày tư liệu, đăng tải nội dung các chuyên đề trên website phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và sinh hoạt cơ sở. Đi liền với học tập, cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các phường, xã, cơ quan, đơn vị đều xây dựng kế hoạch hành động, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành tự giác, thường xuyên.  
Đồng chí Nguyễn Duy Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã Quế Võ cho biết: Với trách nhiệm là cơ quan Thường trực giúp cấp ủy tham mưu triển khai thực hiện Kết luận số 01, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Quế Võ luôn xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa là nội dung, vừa là biện pháp hết sức quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các đồng chí cán bộ, lãnh đạo luôn gương mẫu, phát huy trách nhiệm tìm giải pháp để việc triển khai việc học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, sát với thực tế của địa phương, chú trọng tập trung giải quyết các vấn đề còn yếu, vấn đề nổi cộm mà nhân dân bức xúc, quan tâm.
Đội ngũ báo cáo viên cấp thị xã tích cực đưa nội dung Chỉ thị 05, chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hằng năm vào các buổi nói chuyện thời sự tại các hội nghị thông tin dành cho cán bộ chủ chốt; đưa vào các chương trình bài giảng tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị thị xã... Điều quan trọng rút ra trong cách triển khai ở Quế Võ là ở mỗi chuyên đề cần học, với cấp cơ sở không nên quá nặng về lý luận, viện dẫn những tác phẩm kinh điển mà thay vào đó là minh họa bằng những mẩu chuyện, những hồi ức về cuộc đời Bác.
3 năm qua, các tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ  và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai Kết luận số 01, tạo thành phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới, đa dạng cả về nội dung, hình thức. Các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân điển hình.  
Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cơ sở giáo dục được lồng ghép với các hoạt động phong phú như: tiếp tục đưa bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12; học theo 5 điều Bác Hồ dạy  trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội…; tổ chức các hoạt động về giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, như: hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học; giáo dục lịch sử truyền thống, học hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh…
Công tác tuyên dương, khen thưởng các điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, tổ chức kịp thời. Trong 3 năm qua, toàn tỉnh có 11 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 6 tập thể, cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen; 40 tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.
Những kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nỗ lực phấn đấu; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển, phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com