logo

Chủ Nhật, 31/03/2024 12:31

HƠN 3.000 CÁN BỘ, HỘI VIÊN, SINH VIÊN THAM GIA HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

Sáng ngày 31/3/2024 tại hội trường Tầng 3 cơ quan Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 3.000 cán bộ, hội viên, sinh viên tại điểm cầu các trường Đại học, cao đẳng trong tỉnh. Đồng chí Trần Văn Đăng – UV BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tại điểm cầu chính, đồng chí Trần Văn Đăng - UV BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh trực tiếp quán triệt, thông tin về những vấn đề mới, quan trọng, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Đ/c Trần Văn Đăng - UV BCH TW Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh quán triệt

Theo đồng chí Trần Văn Đăng, Nghị quyết được quán triệt, phổ biến tuyên truyền một cách sâu sắc, đầy đủ, hoàn thiện thì nhận thức mới đầy đủ và quyết tâm cao thực hiện các nội dung được xác lập tại Nghị quyết. Các đồng chí cán bộ Hội phải nắm chắc, hiểu sâu, gương mẫu trong việc triển khai Nghị quyết. Từ đó lan tỏa đến hội viên, hội viên lan tỏa đến sinh viên tinh thần học tập để biến nhận thức thành hành động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Ngay sau Hội nghị, hội viên, sinh viên tham gia kiểm tra trực tuyến, đánh giá kết quả học tập. 

Nội dung kiểm tra:

Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; 

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI;

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu:

BTG Tỉnh đoàn 

TIN TỨC LIÊN QUAN
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com