logo

Thứ Sáu, 05/01/2024 09:15

TỈNH ĐOÀN BẮC NINH VINH DỰ NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH NĂM 2023

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thừa ủy quyền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.

 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các vụ, cơ quan của Đảng ở Trung ương, Văn phòng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung nêu rõ: Năm 2023 có ý nghĩa chính trị quan trọng, năm bản lề và sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; bên cạnh những thuận lợi, tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, do tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nền kinh tế suy giảm, tác động của việc xử lý các sai phạm sau thanh tra, kiểm tra ảnh hưởng đến sự phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân.

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự đoàn kết của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Bắc Ninh chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị, giải quyết 8 “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế… Qua rà soát, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 9 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023 cho các tập thể.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, song vẫn có những điểm sáng trên các lĩnh vực: Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phục hồi phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 91.356 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 106,5% kế hoạch; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), cấp mới 381 dự án (tăng gấp 2,5 lần) với tổng vốn 1.104 triệu USD (tăng gấp 2,6 lần)…

Thừa ủy quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội, nhất là  giáo dục-đào tạo đạt nhiều kết quả cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế tốp đầu của cả nước; chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng lên; quan tâm công tác lao động, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được bảo đảm; công tác cải cách hành chính, công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường; công tác quân sự, quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2023 cho các tập thể.

Kết quả cụ thể: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số đánh giá chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) xếp thứ 7 cả nước; Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) xếp thứ 3 cả nước; thực hiện 128 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp; kiến nghị xử lý về kinh tế 43,6 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho 12.369 lao động; kết nạp mới 1.397 đảng viên…

Bằng nhiều giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế, song trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung, kinh tế của tỉnh có sự suy giảm. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước 126.484 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), giảm 9,28% so với năm 2022; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp  (IIP) giảm 12,44%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước 76 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ, đạt 82% kế hoạch…

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân.

Với chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường kỷ cương, kỷ luật; triển khai các quy hoạch, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực, phục hồi tăng trưởng kinh tế; xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh - Kinh Bắc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, năm 2024, tỉnh phấn đấu một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5%-6% so với năm 2023; thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng, tăng 9,5 triệu đồng so với năm 2023; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.237 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2023; tỷ lệ đô thị hóa duy trì 60,3%; tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2024 còn 1% , giảm 0,21% so với năm  2023…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong năm 2023; đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong thực hiện nhiệm vụ của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đã thực hiện với một khối lượng công việc lớn; lựa chọn việc có trọng tâm, trọng điểm; có sự chuyển động rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện xuyên suốt quan điểm của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh đó là lấy hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất, là trung tâm, là chủ thể trong triển khai các chỉ đạo, điều hành của tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan...Nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ “còn thiếu hào hứng, còn cầm chừng”…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện hiệu quả Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với chuyên đề năm 2024: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa, tự nhận diện của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”; cần có tư duy mở, tầm nhìn xa trong mục tiêu phát triển của tỉnh; phát huy sĩ khí, tự tôn của người Bắc Ninh-Kinh Bắc; nghĩ phải lớn, song phải bắt đầu từ việc rất cụ thể, từ chức trách, nhiệm vụ, nắm sát, nắm chắc, nắm kịp thời vấn đề với phương châm “tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến từng hộ dân”…

 Nhân dịp này, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; 2 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

BTG-Tỉnh đoàn tổng hợp

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com