logo

Thứ Ba, 02/07/2024 14:30

Hướng đến một mùa hè vui, khỏe, bổ ích cho thiếu nhi Bắc Ninh

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024; tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức hoạt động hè cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành Kế hoạch số 85 - KH/TĐTN-TTNTH ngày 20/5/2024 về việc tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi.

Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, cán bộ phụ trách thiếu nhi trong tổ chức các hoạt động hè cho thiếu niên, nhi đồng; vận động nguồn lực xã hội tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo cho các em có một mùa hè vui khỏe, ý nghĩa.

Hè năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra 9 chỉ tiêu cơ bản:

1. Hỗ trợ cho ít nhất 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

2. Tổ chức 126 hoạt động tuyên truyền về Luật trẻ em, các chính sách

pháp luật liên quan đến trẻ em.

3. Tổ chức 126 hoạt động tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai

nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em.

4. Tổ chức các lớp dạy bơi, hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 5.000 lượt thiếu nhi.

5. Tổ chức 30 lớp bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu nhi.

6. Tổ chức 02 Học kỳ trong quân đội dành cho thiếu nhi.

7. Tổ chức 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ chỉ huy Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi.

8. Tổ chức cho 5.000 lượt thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng

cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

9. Xây dựng và trao tặng ít nhất 02 khu vui chơi miễn phí cho trẻ em.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Các cấp bộ Đoàn, Đội chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tại địa phương triển khai tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tuyên truyền các hoạt động hè do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp tổ chức, nhất là các hoạt động trong Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, đặc biệt trên các kênh thông tin, mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phát huy hiệu quả của hệ thống truyền thanh cấp xã.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em, các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, phụ trách đội, thanh thiếu nhi, phụ huynh học sinh, người chăm sóc trẻ em; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biển đảo, chủ quyền biển đảo cho học sinh, tuyên truyền về cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chia sẻ với gia đình, con em chiến sĩ, cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo; Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng của trẻ em, gia đình, cộng đồng về tham gia không gian mạng an toàn; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đuối nước, tai nạn giao thông; thông báo, tố giác các hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em, bóc lột sức lao động trẻ em. Tuyên truyền tới các khu dân cư, gia đình có trẻ em về các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực trẻ em.

Thứ hai: Tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi, giải trí, trang bị kỹ năng cho thiếu nhi

Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư và bàn giao thiếu nhi trở lại nhà trường sau dịp hè.

Phát huy vai trò của các cơ sở Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tổ chức các hoạt động tình nguyện gắn với tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, các hoạt động vui chơi, giải trí; các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; các hoạt động trải nghiệm, nâng cao năng lực ngoại ngữ dành cho thiếu nhi;

Tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng an toàn, tự bảo vệ và kỹ năng thoát hiểm khi gặp tình huống khẩn cấp. Hướng dẫn thiếu nhi biết và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Thành lập, phát huy hiệu quả vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ trên địa bàn dân cư thông qua việc triển khai các hoạt động kiểm tra, rà soát, cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ cao dẫn đến đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Chủ động, phối hợp với lực lượng công an xã chính quy tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn bố, mẹ, người chăm sóc trẻ em kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước. Phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em tại địa phương, cơ sở. Yêu cầu Đoàn các xã, phường, thị trấn thường xuyên phát thanh bản tin phòng, chống đuối nước trên hệ thống phát thanh của đơn vị (bản tin được Hội đồng Đội tỉnh xây dựng và triển khai đồng loạt tới 100% Đoàn các xã, phường, thị trấn). Phấn đấu mỗi huyện, thị, thành Đoàn tổ chức ít nhất 01 lớp dạy bơi miễn phí dành cho trẻ em trong dịp hè.

Thứ ba: Tổ chức các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, phát huy quyền tham gia của trẻ em

Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Đội tập trung vận động nguồn lực xã hội hóa tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thiếu nhi là con thanh niên công nhân; thiếu nhi trong các mái ấm, nhà mở, các Trung tâm bảo trợ trẻ em.

Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý; hoạt động chăm sóc, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho thiếu nhi, đặc biệt, là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi mồ côi. Đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi công trình “Nhà vệ sinh cho em”; công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội”; nhà “Khăn quàng đỏ”...

Phối hợp với các ngành có liên quan, quan tâm hỗ trợ, trang bị cơ sở vật chất, vận động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các bể bơi nhân tạo, bể bơi mini, bể bơi thông minh để dạy bơi cho trẻ em. Vận động các tổ chức, cá nhân tặng học bổng, quà, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường, học bổng giúp các em thiếu nhi có điều kiện học tập, sinh hoạt, chuẩn bị bước vào năm học mới, đặc biệt tiếp tục vận động trao tặng học bổng “Nâng bước chân em tới trường” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Thứ tư: Tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội và thiếu nhi

Các cấp bộ Đoàn, Đội tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Chú trọng các chuyên đề tập huấn có tính mới, đáp ứng được đòi hỏi của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi hiện nay. Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, phụ trách Sao nhi đồng trước khi bước vào năm học mới.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Bá Ngọc lần thứ V đảm bảo về số lượng và chất lượng, chuyên nghiệp và hiệu quả cho cho đội ngũ cán bộ Đội trên địa bàn dân cư, giáo viên Tổng phụ trách Đội trên địa bàn toàn tỉnh qua đó trang bị các kiến thức về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; kỹ năng làm việc với trẻ em; Trang bị các kiến thức về tổ chức sinh hoạt đội, các trò chơi tập thể, múa hát tập thể, dân vũ quốc tế...

Với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai rộng khắp trong dịp hè hứa hẹn sẽ tạo ra những sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho trẻ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em tại các địa phương. Do đó, để mùa hè là những khoảng thời gian đáng nhớ đối với thiếu nhi, cần sự nỗ lực “Vì đàn em thân yêu” của các cấp bộ Đoàn, Đội toàn tỉnh để các hoạt động hè của thiếu nhi Bắc Ninh năm 2024 thật sự là một mùa hè đáng nhớ.

Lương Thúy - Ban TTN-TH

TIN TỨC LIÊN QUAN
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com