logo

Thứ Tư, 27/03/2024 11:31

Hình thành các Khu đô thị Đại học nhằm thu hút các cơ sở giáo dục Đại học

Trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh sẽ hình thành các Khu đô thị Đại học nhằm thu hút các cơ sở giáo dục Đại học từ thủ đô Hà Nội chuyển về hoặc xây dựng phân hiệu tại tỉnh.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2, Trường Đại học Luật Hà Nội tại thành phố Từ Sơn.

Theo Quy hoạch, tỉnh Bắc Ninh hướng tới xây dựng nền giáo dục hiện đại, bảo đảm công bằng về cơ hội học tập cho mọi người dân, tạo điều kiện phát triển tài năng. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp. Đồng thời, ưu tiên phát triển cơ sở giáo dục Đại học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp công nghệ cao để thúc đẩy phát triển giáo dục Đại học và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Ninh và cả nước.

Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia đạt trên 98%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó, lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55%; lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 95%...

Để đạt được các mục tiêu, toàn tỉnh sẽ tập trung phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo công lập đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; bảo đảm phòng học, lớp học cho học sinh các cấp đạt chuẩn theo quy định. Bảo đảm quỹ đất cho việc mở rộng, xây mới hạ tầng giáo dục các cấp học. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của các địa phương; thành lập các cơ sở trường học trong các khu đô thị, nhà ở theo quy định.

Mặt khác, đầu tư mở rộng, cải tạo, nâng cấp hạ tầng giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập theo tiêu chuẩn. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư, phát triển các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập, nhất là cơ sở giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Hình thành Khu đào tạo nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ I (Khu đô thị Đại học I) tại thành phố Bắc Ninh và huyện Tiên Du; Khu đào tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ II (Khu đô thị Đại học II) tại huyện Tiên Du để thu hút các cơ sở giáo dục Đại học từ thủ đô Hà Nội chuyển về hoặc xây dựng phân hiệu tại Bắc Ninh. Đồng thời, đầu tư xây dựng, chuyển đổi trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thành trường Cao đẳng đa ngành để thực hiện đào tạo nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Phát triển 02 khu nghiên cứu khoa học và công nghệ tập trung tại huyện Gia Bình để đáp ứng nhu cầu dạy và học, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh lân cận.

Đối với phát triển hạ tầng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tập trung củng cố và hoàn thiện mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cho khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập ở những địa phương có nhu cầu. Đồng thời, duy trì và củng cố hoạt động của 03 trung tâm cấp tỉnh (02 trung tâm Giáo dục thường xuyên, 01 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh), 05 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

T.L-BNP

TIN TỨC LIÊN QUAN
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com