logo

Thứ Tư, 03/01/2024 00:00

Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tích cực triển khai các chương trình công tác, tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể: có 69 đề tài khoa học, 867 sáng kiến, trong đó có nhiều đề tài, sáng kiến được ứng dụng rộng rãi trong cơ quan đơn vị góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng các công trình thanh niên: “Gờ giảm tốc” , biển báo “Đi chậm”, “ Đề phòng đuối nước” với tổng giá trị 60 triệu đồng; thăm, tặng 216 suất quà cho các thương bệnh binh, mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; bàn giao Công trình “ Mái ấm thanh niên” trị giá 65 triệu đồng cho gia đình bà Trần Thị Tuyên tại thôn An Trụ, xã An Thịnh (huyện Lương Tài)…

Năm 2024, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện” Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tiếp tục triển khai các công trình, phần việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 71-NQ/ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Nghị quyết số 87 - NQ/TU về xây dựng “Tỉnh an toàn giao thông”; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện, nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy khát vọng cho thanh niên; thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên,…

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn, Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng.

Theo Báo BN

BTG-Tỉnh đoàn

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com