logo

Thứ Sáu, 05/07/2024 08:19

Chiến sỹ tình nguyện Hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng văn minh đô thị

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com