logo

Thứ Hai, 03/06/2024 10:48

Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú

Sáng 03-6, tại Cơ quan Tỉnh Đoàn, Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên trang trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú. Dự Lễ kết nạp có đồng chí Trần Văn Đăng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn, các đồng chí Chi ủy cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên.

Theo các Quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Chi bộ Tỉnh Đoàn Thanh niên có 03 quần chúng ưu tú gồm: quần chúng Nguyễn Song Ánh, quần chúng Vương Thị Ngọc Quế và quần chúng Nguyễn Thị Nga được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của Đảng.

Đ/c Trần Văn Đăng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao Quyết định kết nạp đảng cho các quần chúng ưu tú

Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn luyện cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Chi bộ và Chi đoàn 26/3 Cơ quan Tỉnh Đoàn, đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ và hứa tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng xứng đảng là đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chúc mừng các tân đảng viên, đồng chí Trần Văn Đăng - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư phụ trách Tỉnh Đoàn đã phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị, đồng thời đề nghị các đảng viên mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống, phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo trong công tác, góp phần cùng tập thể cán bộ, đảng viên các Chi bộ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

TIN TỨC LIÊN QUAN
logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com