logo

Thứ Năm, 18/01/2024 08:25

Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho học sinh ưu tú

Sau một tuần học tập nghiêm túc và hiệu quả, 64 học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng gồm 5 chuyên đề chính: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và các chuyên đề về lịch sử Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ thành phố Bắc Ninh. Qua đó truyền đạt những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị để học sinh ưu tú xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn, tiếp tục rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống; hiểu biết về chính trị, tích cực học tập, lao động, tiên phong, gương mẫu tham gia các hoạt động, phong trào của các tổ chức đoàn thể; phấn đấu sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên đạt yêu cầu được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 70% đạt giỏi, 30% khá.

- Theo PV BBN -

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com