logo

Thứ Tư, 13/03/2024 10:58

Bắc Ninh đứng Top đầu toàn quốc về Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2023

Chiều 12-3, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII - Provincial Innovation Index) năm 2023. Tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm top đầu toàn quốc về nội dung này.

Việc tổ chức thành công sự kiện Techfest lần đầu tiên giúp Bắc Ninh được đánh giá cao về các chỉ số thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đây là năm đầu tiên Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương được Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) xây dựng trên toàn quốc.  Bộ chỉ số gồm 52 yếu tố thành phần (chia làm 7 trụ cột gồm: Thể chế; vốn con người - nghiên cứu và phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp; sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động).

Tính tổng hợp các điểm thành phần, tỉnh Bắc Ninh đạt 49,2 điểm, đứng 6 toàn quốc và đứng thứ 3 ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Bắc Ninh là địa phương có công nghiệp phát triển, được đánh giá cao ở chỉ số về vốn con người và nghiên cứu phát triển, giáo dục và chi cho giáo dục đào tạo bình quân; các yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh như giá trị xuất khẩu/GRDP, tỷ lệ dự án đầu tư đang hoạt động trong các khu công nghiệp, đầu tư trực tiếp của nước ngoài…Trong bảng xếp hạng, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất, đạt 62.86 điểm, tiếp theo là thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương là một tài liệu hữu ích, cung cấp các cái căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, các cá nhân trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong việc xây dựng và thực thi các chính sách đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng thời đưa ra những thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát kinh tế, xã hội.

H. Thương - Báo Bắc Ninh

logo

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

Bản quyền thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: 81 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh

Số điện thoại liên hệ: 0222 3810 215

Email: bantuyengiaotdbn@gmail.com