khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 10/01/2020
2 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020 10/01/2020
3 THỂ LỆ SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
4 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
5 Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 29/08/2019
6 Đề cương Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 29/08/2019
7 Kế hoạch, Thể lệ, đăng ký cuộc thi clip LLVT nhân dân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/05/2019
8 Thể lệ cuộc thi ảnh 29/03/2019
9 Hướng dẫn môi trường 07/03/2019
10 Thể lệ Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
11 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
12 Mẫu đăng ký bóng đá 2018 16/03/2018
13 Hồ sơ đăng ký Học kỳ quân đội năm 2018 16/03/2018
14 Tài liệu học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn Quốc và Đại hộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh 02/03/2018
15 Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

23/02/2018
16 Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 23/02/2018
17 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

23/02/2018
18 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
19 Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

02/11/2017
20 CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
 Hiển thị  của 100
Page  1 2 3 4 5  »