khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Luật Thanh niên 2020 10/03/2021
2 Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) 23/02/2021
3 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/03/1911-06/03/2021) 19/02/2021
4 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (18/01/1941 - 18/01/2021) 20/01/2021
5 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÂN CHƠI “MĂNG NON QUAN HỌ” - "TIẾNG HÓT HỌA MI" TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2021 20/01/2021
6 THỂ LỆ SÂN CHƠI “ MĂNG NON QUAN HỌ” - "TIẾNG HÓT HỌA MI" TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2021 20/01/2021
7 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÂN CHƠI “ MĂNG NON QUAN HỌ” - "TIẾNG HÓT HỌA MI" TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2021 20/01/2021
8 ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN - ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ III, NĂM 2020

Theo Công văn số 6165-CV/TWĐTN-BTG của Ban Bí thư Trung ương Đoàn "Về việc tuyên truyền Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III - Năm 2020"

07/12/2020
9 Danh mục các văn bản kiểm tra phỏng vấn thí sinh về năng lực, trình độ Chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 76 - KH/TĐTN-TCKT ngày 27/4/2020)

10/06/2020
10 Thông báo Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức Tỉnh Đoàn Bắc Ninh năm 2020 10/06/2020
11 Thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2020 06/05/2020
12 Thể lệ Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14, năm 2019 - 2020 09/04/2020
13 Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 09/04/2020
14 Mẫu hồ sơ tham dự cuộc thi Greentech 04/04/2020
15 Thể lệ cuộc thi Greentech 04/04/2020
16 10/01/2020
17 ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI “Tiếng hát măng non Quan họ” tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2020 10/01/2020
18 THỂ LỆ SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
19 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SÂN CHƠI “TIẾNG HÁT MĂNG NON QUAN HỌ” TỈNH BẮC NINH MỞ RỘNG NĂM 2020 09/01/2020
20 Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 29/08/2019
 Hiển thị  của 115
Page  1 2 3 4 5 6  »