khach san bac ninh

Đặt lọc:
STT Ký hiệu Trích yếu Ngày Download
1 Kế hoạch, Thể lệ, đăng ký cuộc thi clip LLVT nhân dân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 07/05/2019
2 Thể lệ cuộc thi ảnh 29/03/2019
3 Hướng dẫn môi trường 07/03/2019
4 Thể lệ Giải thưởng báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
5 Kế hoạch Tổ chức Giải báo chí toàn quốc về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 17/04/2018
6 Mẫu đăng ký bóng đá 2018 16/03/2018
7 Hồ sơ đăng ký Học kỳ quân đội năm 2018 16/03/2018
8 Tài liệu học tập và quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn Quốc và Đại hộ Đoàn tỉnh Bắc Ninh 02/03/2018
9 Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

23/02/2018
10 Báo cáo Chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11 23/02/2018
11 Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

23/02/2018
12 Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
13 Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

Các hoạt động tiêu biểu của Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2012 - 2017

02/11/2017
14 CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

CV Phát hành đề cương tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

02/11/2017
15 Thể lệ cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Thể lệ cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

01/11/2017
16 Kế hoạch cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh năm 2017

Kế hoạch cuộc thi ý tưởng thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Ninh

01/11/2017
17 Đơn đăng ký

Đơn đăng ký Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
18 Thể lệ

Thể lệ Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
19 Kế hoạch

Kế hoạch Người đẹp Kinh Bắc năm 2016

05/09/2016
20 Danh sách đăng ký toàn bộ CLB 2

Hội LHTN

15/08/2016
 Hiển thị  của 94
Page  1 2 3 4 5  »