khach san bac ninh

  • Hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT” tại tỉnh Bắc Ninh

    27/09/2018 bởi Tinh doan Bac Ninh

    Phát huy vai trò xung kích của tổ chức Đoàn trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT), những năm qua, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã tổ chức thực hiện mô hình "Cổng trường ATGT" đến các trường học, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh (HS) trong việc chấp hành và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT.