khach san bac ninh

 • Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

  04/01/2021 bởi Tinh Doan Bac Ninh

       75 NĂM VẺ VANG CỦA QUỐC HỘI VIỆT NAM - CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC CAO NHẤT (6/1/1946 - 6/1/2021)

       75 năm xây dựng và trưởng thành cũng đồng thời là 14 nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội. Được xây dựng theo tư tưởng quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ Quốc hội khóa I cho đến Quốc hội khóa XIV, dù ở vào thời điểm, hoàn cảnh lịch sử nào, Quốc hội Việt Nam cũng có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước.

 • 76 năm trang sử anh hùng vẻ vang người lính Bộ đội cụ Hồ

  22/12/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Cách đây 76 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng thuộc huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập, gồm 3 tiểu đội, với 34 chiến sĩ được chọn lọc từ những chiến sĩ du kích, do đồng chí Võ Nguyên Giáp trực tiếp chỉ huy.

  Hình ảnh Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân khi được thành lập.

 • Vị Trạng nguyên đầu tiên của Việt Nam – Thái sư Lê Văn Thịnh

  11/12/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 tháng 02 năm Canh Dần (1050) tại làng Bảo Tháp, xã Đông Cứu, huyện Gia Định, nay là huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh – nơi có truyền thống lịch sử vẻ vang lâu đời. Ông sinh ra trong một gia đình vừa làm nghề giáo, vừa bốc thuốc cứu người, lớn lên, thi đỗ đại khoa rồi ra làm quan vào thời kỳ đầu của vương triều nhà Lý.

 • Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của nhân dân ta

  31/08/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của dân tộc ta, đã, đang và sẽ mãi là ngọn cờ soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, trực tiếp hiện nay là sự nghiệp đổi mới và công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

 • Phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  01/08/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trực tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam trong 24 năm liên tục (từ năm 1945 đến năm 1969). Công lao to lớn và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người gắn liền với thời kỳ lịch sử vẻ vang - giành độc lập cho dân tộc và đấu tranh thống nhất đất nước; thể hiện qua phương pháp và phong cách lãnh đạo khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 • Để Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội như Chủ tịch Hồ Chí Minh kỳ vọng

  15/03/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Việc chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển thanh niên được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước và đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị.

 • Vấn đề nêu gương trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  03/02/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trong đó có tư tưởng về nêu gương. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Cần hiểu đúng về tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  10/10/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, giữ vững vai trò lãnh đạo với sự nghiệp cách mạng, Người nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải luôn đề cao “tự phê bình và phê bình”. Trước lúc “đi gặp cụ Các Mác, cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”1, Người đã để lại bản Di chúc thiêng liêng có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

 • Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh là không thể phủ nhận!

  01/09/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là linh hồn, ngọn cờ thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta, nhân dân ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội của toàn dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam"1.

 • Xây dựng phong cách người đứng đầu theo tư tưởng của Bác Hồ

  09/08/2020 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Phong cách của Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Bác để lại cho Đảng và dân tộc ta. Việc nghiên cứu, học tập, vận dụng phong cách Hồ Chí Minh, trong đó có phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài.