khach san bac ninh

 • Giữ ‘liêm,’ cái gốc của người cán bộ – ngọc càng mài càng sáng

  17/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Rèn luyện để giữ liêm là cả quá trình, đòi hỏi mỗi cá nhân phải luôn răn mình, nhẫn nại và nỗ lực, nêu cao chữ liêm để giữ được thanh danh, bồi đắp thêm niềm tin của người dân với cán bộ công quyền.

 • Vào Đảng để làm đầy tớ nhân dân chứ không phải là “quan nhân dân”

  15/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Sinh thời Bác Hồ luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên: Mỗi cán bộ, đảng viên từ trên xuống dưới đều phải hiểu rằng: Mình vào Đảng để làm đầy tớ cho nhân dân, phục vụ nhân dân, chứ không phải là “quan nhân dân”.

 • Sáu điều Bác Hồ dạy – Di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

  10/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân Việt Nam, Người đặc biệt quan tâm đến xây dựng người công an cách mạng; trong đó Sáu điều Bác Hồ dạy là lời chỉ dẫn vô cùng quý báu trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân gần 70 năm qua.

 • Thực hành dân chủ theo chỉ dẫn của Bác

  08/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

   

  Để xây dựng Đảng, theo Hồ Chí Minh, cũng như mọi công việc khác, “thực hành dân chủ rộng rãi” là phương thuốc để phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh và loại trừ những kẻ thoái hóa, biến chất, quan liêu - những kẻ “miệng nói dân chủ nhưng làm việc theo lối quan chủ”.

   

   

 • Bác Hồ với vấn đề vệ sinh phòng bệnh

  03/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

   

  Trong những dịp tiếp xúc với quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên, trong hoàn cảnh kháng chiến cũng như trong hoà bình, nhất là những khi nói đến công cuộc xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, dường như bao giờ Người cũng đề cập đến vấn đề sức khoẻ, đến giữ gìn vệ sinh - một biện pháp đơn giản, phổ cập và quan trọng của hoạt động y tế, theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh.

   

   

 • Đổi mới, hội nhập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  01/03/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Tư tưởng Hồ Chí Minh vận dụng vào đổi mới, hội nhập, phát triển đem lại cho Đảng ta những chỉ dẫn vô cùng quý giá, là chân lý bền vững của muôn đời. Những chỉ dẫn đó không chỉ là lý luận mà còn là phương pháp, trước hết là phương pháp luận duy vật biện chứng...

 • Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí theo Di chúc

  24/02/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

   

  Năm tháng trôi qua, những lời dạy, lời căn dặn của Bác về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí vẫn là “nhiệm vụ cấp bách, phải giáo dục lại cán bộ, đảng viên và nhân dân chúng ta”.

   

   

 • Có dân là có tất cả

  22/02/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam; người khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay; kiến trúc sư vĩ đại và linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Người là vị cứu tinh của dân tộc, đã mở ra thời đại mới cho dân tộc ta: Thời đại độc lập, tự do và Chủ nghĩa xã hội.

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về giá trị con người Việt Nam

  17/02/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận duy vật biện chứng, Người đã đưa ra một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về giá trị làm người gắn với quá trình cách mạng Việt Nam.

 • Về cuộc “gặp gỡ” giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với lãnh tụ Lênin

  15/02/2023 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh khi còn hoạt động cách mạng ở châu Âu đã rất mong muốn được gặp mặt lãnh tụ của phong trào cộng sản thế giới Lênin nhưng Người đã không có may mắn đó. Bởi khi Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô thì Lênin đang ốm nặng, chỉ thời gian ngắn sau Lênin qua đời. Nhưng trên phương diện gặp gỡ về lý tưởng cách mạng thì Hồ Chí Minh đã gặp Lênin rất nhiều lần…