khach san bac ninh

 • Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022

  11/11/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/UBKTTĐ ngày 07/10/2022 của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn về việc Giám sát việc triển khai thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030. Từ ngày 07,08,09,10,11/11/2022, Đoàn giám sát của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn do đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn và đông chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 (lồng ghép vào chương trình kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn), tại 08 đơn vị huyện, thành Đoàn: Thành Đoàn Bắc Ninh; Thành Đoàn Từ Sơn; Huyện Đoàn Quế Võ; Huyện Đoàn Yên Phong; Huyện Đoàn Thuận Thành; Huyện Đoàn Tiên Du; Huyện Đoàn Lương Tài; Huyện Đoàn Gia Bình, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030.

 • Tỉnh đoàn Bắc Ninh tổ chức giám sát về công tác quy hoạch cán bộ đoàn

  11/11/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trong lịch trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, buổi chiều 2 ngày 08 và 09/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Ninh thực hiện giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với 02 đơn vị: Huyện ủy Yên Phong và Huyện ủy Tiên Du về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng trong việc thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện và cơ sở.

 • Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

  11/11/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Thực hiên Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Từ ngày 7 - 11/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập 3 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 đối với 8 huyện, thành Đoàn,  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, (Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra qua văn bản).

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 11/2022

  05/11/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 11/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10/2022

  05/10/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 10/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 09/2022

  05/09/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 09/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 08/2022

  05/08/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 08/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 07/2022

  05/07/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 07/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 06/2022

  05/06/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 06/2022.

 • TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 05/2022

  05/05/2022 bởi Tinh Doan Bac Ninh

  Trân trọng gửi đến bạn đọc, cán bộ Đoàn, ĐVTN nội dung tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 05/2022.