khach san bac ninh

Thanh niên với NQĐH Đảng XII
Mon, Day 15/08/2016 10:42 AM

Tuyên truyền về Hội nghị TW3 khóa XII và các Hiệp định thương mại tự do đến ĐVTN trong toàn tỉnh

Nhằm tuyên truyền về Hội nghị TW3 khóa XII và các Hiệp định thương mại tự do đến ĐVTN trong toàn tỉnh. Ban biên tập gửi đến các bạn ĐVTN toàn văn nội dụng cơ bản về kết quả hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và một số văn bản liên quan.

dang dong hanh cung voi thuong hieu  cung nhu san pham hay san pham  va chuong trinh  do tap doan Tải  tại đây

Tải   tại đây