khach san bac ninh

Việc làm, xuất khẩu lao động
Fri, Day 22/07/2016 15:15 PM

Thông báo tuyển lao động đi làm việc tại Đài Loan

Hiện nay Trung tâm DVVL Thanh niên tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn và tuyển dụng lao động đi làm việc tại Đài Loan với nội dung như sau: