khach san bac ninh

Vốn vay
Thu, Day 21/07/2016 09:12 AM

Ngân hàng Chính sách xã hội: Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội thấp hơn gói 30.000 tỷ

Trong năm 2016, người có thu nhập thấp, công chức, viên chức... có thể vay mua nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất thấp hơn 0,2% một năm so với gói 30.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1013/QĐ-TTg ngày 6/6/2016 Về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, người thu nhập thấp, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiep Thiết kế nội thất phòng ngủ đẹp; cán bộ, công chức, viên chức… mua nhà ở xã hội tại ngân hàng này sẽ chỉ phải chịu mức lãi suất 4,8% một năm, tương đương 0,4% một tháng. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Quyết định này áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay mua nhà ở xã hội với lãi suất thấp hơn gói 30.000 tỷ

(Ảnh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Đồn)

Cũng theo Nghị định 100, người mua, thuê nhà ở xã hội sẽ được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên; trường hợp khách hàng vay muốn vay với thời hạn ngắn hơn có thể thỏa thuận với ngân hàng./.

Nguồn: backantv.vn

 

Xem thêm những bài viết khác