khach san bac ninh

Sổ tay báo cáo viên
Tue, Day 12/07/2016 10:23 AM

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2016

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7/2016 dang dong hanh cung voi thuong hieu  cung nhu san pham hay san pham  va chuong trinhdo tap doan 

          I. Nội dung chính: Tỏa sáng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

          Trong sự nghiep  cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao ng­ười con của nhân dân ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến x­ương máu, sức lực, tài sản và trí tuệ cho đất nư­ớc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh hoặc cống hiến một phần thân thể của mình cho sự nghiệp cao cả của dân tộc, hàng trăm nghìn người vợ, người mẹ đã hiến dâng người chồng và nhiều người con cho Tổ quốc.

          Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, ngày 16 tháng 2 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”; từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Ngày 27/7/1947 đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nha thông tin, tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) để bàn về công tác thương binh, liệt sĩ, và thực hiện Chỉ thị của Hồ Chủ tịch chọn một ngày làm ngày “thương binh”. Sau khi cân nhắc về nhiều mặt, Hội nghị nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày “thương binh toàn quốc”. Chiều 27/7/1947, một cuộc mít tinh quan trọng tổ chức tại huyện Đại Từ (Bắc Thái) có 2000 người tham gia. Ban Tổ chức ngày “thương binh toàn quốc” đã trịnh trọng đọc thư của Hồ Chủ tịch. Trong thư Người cho biết đã ủng hộ một chiếc áo lụa của Hội Phụ nữ gửi biếu Người, một tháng lương và một bữa ăn trưa của nhân viên trong Phủ Chủ tịch. Từ năm 1947, ngày “Thương binh” đã được tổ chức trọng thể thường kỳ hằng năm.

          Sau 9 năm kháng chiến, ngày 31 tháng 12 năm 1954 Bác Hồ đã đến làm lễ đặt vòng hoa ở Đài Liệt sĩ Ba Đình Hà Nội. Trong diễn từ tại buổi lễ, Người viết: "Hỡi các liệt sĩ. Ngày mai là năm mới, là ngày đồng bào và bộ đội mừng Chính phủ về Thủ đô. Trong lúc cả nước vui mừng thì mọi người đều thương tiếc các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vì dân tộc. Tôi thay mặt nhân dân, Chính phủ và bộ đội kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn bất diệt của các liệt sĩ… Một nén hương thanh. Vài lời an ủi".

          Với quan điểm khoa học và đầy tinh thần lạc quan "tàn nhưng không phế", Bác khuyên anh em thương binh: "Khi đã khôi phục sức khoẻ phải hăng hái tham gia công tác sản xuất để trở nên người công dân kiểu mẫu. Bác chúc các gia đình liệt sĩ trở thành những "gia đình cách mạng gương mẫu".

          Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh - Liệt sĩ” để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Trước lúc đi xa, trong bản “Di Chúc” Người không quyên căn dặn “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…) Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời  phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực cánh sinh”. Đối với các liệt sĩ, mỗi địa phương (thành phố, làng xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự  hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha, mẹ, vợ con (của thương binh và liệt sĩ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ đói rét”.

          Thực hiện tư tưởng của Bác, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành, bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản pháp luật ưu đãi đối với người có công, khắc phục một số bất hợp lý, giải quyết một khối lượng lớn công việc do hậu quả của chiến tranh để lại, hình thành một hệ thống văn bản pháp quy có hiệu lực thực hiện thống nhất trong cả nước. Cùng với sự đổi mới của đất nước khi thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công tác ưu đãi người có công với cách mạng được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XI tiếp tục ghi nhận: "Thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển. Huy động mọi nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho những người và gia đình có công với cách mạng". 

          Vấn đề ưu đãi người và gia đình có công với cách mạng đã trở thành nguyên tắc Hiến định và được ghi nhận trang trọng tại Điều 67 của Hiến pháp năm 1992: “Thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước. Thương binh được tạo điều kiện phục hồi chức năng lao động, có việc làm phù hợp với sức khoẻ và đời sống ổn định. Những người và gia đình có công với nước được khen thưởng, chăm sóc”. Đến Hiến pháp sửa đổi năm 2013 quy định: “Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với nước”. Đây là điểm tiến bộ rất đáng ghi nhận so với Hiến pháp năm 1992, thể hiện truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc ta.

          69 năm trôi qua, đạo lý “uống nước nhơ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta càng được thắp sáng trong tâm trí mỗi người Việt Nam yêu nước, trở thành phong trào của toàn xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình liệt sĩ, thương binh và các đối tượng chính sách. Các tầng lớp nhân dân trong cả nước, từ các cháu thiếu niên, nhi đồng đến người cao tuổi; từ các đơn vị, các doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế; từ các cơ quan trường học, bệnh viện đến các đơn vị làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo xa xôi…đều có những việc làm nghĩa tình, thể hiện sự trân trọng và tôn vinh những người đã hy sinh xương máu hoặc một phần cơ thể cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

          Giữa những ngày “Tháng Bảy tri ân”, Tổ quốc ta, nhân dân ta đời đời nhớ ơn và ghi sâu công lao to lớn của các liệt sĩ, thương binh, những người có công với nước trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

(Theo Đại biểu nhân dân)

          II. Truyền thống

TRI ÂN - TRÁCH NHIỆM, NGHĨA TÌNH

          Hằng năm, gần tới dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), các đơn vị quân đội, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội… lại đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân người có công (NCC) bằng nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, nhất là đối với thế hệ trẻ.

          Chính sách ưu đãi NCC luôn có vị trí quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Nhiều nghị quyết, sắc lệnh, pháp lệnh, chỉ thị, thông tư… của Đảng, Nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng… về công tác thương binh, liệt sĩ, chăm lo NCC với cách mạng được ban hành, đã đáp ứng yêu cầu thực tiễn của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, giải quyết chế độ chính sách ưu đãi đối với NCC. Sự quan tâm chăm lo đó là nhân tố quan trọng động viên, khích lệ tinh thần và góp phần bảo đảm, cải thiện đời sống cho NCC và gia đình có công với cách mạng.

          Cùng với các chủ trương, chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước, công tác chăm sóc NCC những năm qua còn huy động được tiềm năng to lớn của cộng đồng. Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ đã phát triển thành 5 chương trình: Nhà tình nghĩa; Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; sổ tiết kiệm tình nghĩa; chăm sóc thương binh nặng, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ mồ côi; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, trong điều kiện kinh tế-xã hội đất nước còn nhiều khó khăn, song nguồn kinh phí của Nhà nước để thực hiện các chính sách ưu đãi NCC với cách mạng vẫn được quan tâm bảo đảm và tăng dần hằng năm.

          Cùng với thành quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác chăm sóc NCC vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, việc làm cho NCC chưa đáp ứng được nhu cầu; việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chưa đáp ứng được mong mỏi của thân nhân liệt sĩ; một bộ phận nhỏ NCC vẫn chưa được xác nhận nên chưa được thụ hưởng các chế độ ưu đãi…

          Để công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, trước hết cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách đối với NCC theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi NCC với cách mạng và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách NCC với cách mạng. Các ngành chức năng, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, đồng thời chủ động phối hợp rà soát, giải quyết những vướng mắc, tồn đọng sau chiến tranh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NCC với cách mạng, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.

          Cùng với thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với NCC, việc đẩy mạnh hơn nữa chủ trương xã hội hóa, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, huy động nhiều nguồn lực chăm sóc NCC có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt, cần linh hoạt, sáng tạo trong việc vận động, huy động và tổ chức thực hiện các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc toàn diện NCC phù hợp với thực tế địa phương và hoàn cảnh của từng đối tượng.

          Chung tay góp sức chăm lo chu đáo NCC với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan, bộ, ngành chức năng, mà là trách nhiệm, nghĩa tình của mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị và toàn xã hội, qua đó góp phần nhân lên nét đẹp truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời thể hiện sâu sắc trách nhiệm, nghĩa tình tri ân, tình cảm trân trọng, biết ơn của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

(Tiến Minh)

          III. Thông tin thời sự

            Chiến  thanh niên tình nguyện hè 2016

  Với chủ đề: “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2016 diễn ra từ 01/6 đến 31/8/2016 và chọn tháng 7/2016 là “Tháng cao điểm của Chiến dịch”. Sau Lễ ra quân triển khai Chiến dịch, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tích cực, xung kích thực hiện nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo sức lan tỏa trong tuổi trẻ cả nước. Sau 1 tháng triển khai, một số kết quả như sau:

          * Sôi nổi các hoạt động trong tuần đầu tiên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016: Trong những ngày đầu của chiến dịch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (05/6) các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, với lực lượng tình nguyện tại chỗ đã huy động hơn 5.000 lượt ĐVTN tham gia các hoạt động như: vệ sinh môi trường, phân loại rác thải thu gom được 10m3 rác thải, phế liệu, vớt bèo, nạo vét khơi thông 16 km dòng chảy kênh mương nội đồng. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội được các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm, theo đó các đơn vị đã huy động hơn 500 ĐVTN tháo dỡ, khởi công xây dựng 01 ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 80 triệu đồng cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Chi (Tiên Du), tổ chức chương trình Ngày hội nhân ái “Vì sức khỏe cộng đồng” khám và cấp thuốc miễn phí cho 200 đối tượng là thương bệnh binh, người có công với cách mạng, gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Thành. Các đội TNTN đã đóng góp ngày công tình nguyện gặt lúa giúp các hộ gia đình chính sách, người neo đơn, hộ nghèo. Tổ chức các chương trình sinh hoạt hè cho thiếu nhi, thành lập các câu lạc bộ bơi lội đào tạo kỹ năng chống đuối nước, CLB mỹ thuật, CLB văn nghệ với hơn 150 học viên tham gia sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh trong dịp hè và giáo dục những kỹ năng sống, các sở thích cho thanh thiếu nhi. Theo kế hoạch, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung lực lượng tổ chức các hoạt động tình nguyện đặc biệt là tháng cao điểm chiến dịch góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả”.

  * Hơn 400 tình nguyện viên tham gia chương trình ra quân Tiếp sức mùa thi năm 2016: Năm 2016 là năm thứ 15 Chương trình Tiếp sức mùa thi được tổ chức. Chương trình năm nay sẽ có khoảng gần 1.000 tình nguyện viên (trong đó có 400 TNV tại các điểm thi do Đại học GTVT chủ trì được phủ khắp các điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, tập trung tại các điểm trung chuyển xe buýt, các tuyến xe buýt, bến xe Bắc Ninh); tổ chức thành 10 đội hình, mô hình: Đội hình tiếp sức Hội Sinh viên Tình nguyện Tuổi trẻ Bắc Ninh, Câu lạc bộ Khát vọng tuổi trẻ, Hội Đồng hương Sinh viên Kinh Bắc, Học viện Ngân hàng, phân viện Bắc Ninh, trường Cao đẳng nghề Cơ điện & xây dựng Bắc Ninh, Câu lạc bộ BNO, Đại học Giao thông vận tải, Đội hình tiếp sức Đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, đội hình tiếp sức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đội hình tiếp sức Đại học Chính trị tại Bến xe Bắc Ninh với các hoạt động như tư vấn tuyển sinh, chốt điểm giao thông, chỉ đường, đến nhà dân thu gom phế liệu gây quỹ phục vụ suất ăn miễn phí cho thí sinh... Đồng thời, trong buổi sáng đầu tiên ra quân, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên đã tới thăm hỏi và động viên các chốt điểm của sinh viên, thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh dự thi trong toàn tỉnh. Hỗ trợ cho các thí sinh 50 thùng nước ngọt, 25 bình trà đá miễn phí tại 12 điểm thi, 26 bình nước khoáng cho các đội tình nguyện viên. Ngoài ra hỗ trợ các chốt tình nguyện bản đồ các địa điểm thi trong tỉnh, ô che nắng, áo đồng phục, mũ lưỡi trai… Cũng trong ngày, đội tình nguyện phối hợp với Trường Sỹ quan Chính trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức nấu 1.200 suất cơm miễn phí , mỗi suất cơm trị giá 18.000đ. Các đội tình nguyện viên đã hỗ trợ khoảng 300 phòng trọ miễn phí, mỗi phòng trọ ở được 6 người. Tình nguyện viên sẽ đảm nhận việc chỉ đường, tìm phòng trọ, hỗ trợ đi lại... cho thí sinh trong suốt mùa thi năm nay.

          * Sôi nổi các hoạt động trong chiến dịch “Mùa hè Xanh” 2016: Hưởng ứng tháng cao điểm chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016, vừa qua, Thành Đoàn Bắc Ninh phối hợp với UBND Thành phố tổ chức ra quân chương trình “Dân vận hè tình nguyện” khởi động chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” trong chiến dịch TNTN Hè 2016. Chương trình được thực hiện tại 4 kênh tiêu thoát nước quan trọng trên địa bàn Thành phố Tuyến kênh XT1, phường Khúc Xuyên; tuyến kênh T2, xã Kim Chân; tuyến kênh Năm Tấn - phường Hạp Lĩnh; hồ Thành cổ Bắc Ninh với sự tham gia của 1150 lượt ĐVTN đến từ các cơ sở Đoàn, Chi đoàn trực thuộc và đơn vị phối hợp. Kết quả sau 4 ngày lao động hăng say, nhiệt tình, các tình nguyện viên đã khơi thông 6,1 km dòng chảy, thu gom được hơn 200m3 bèo, rác thải… Trong tháng, nhằm giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 30/6/2016 đến 4/7/2016, chỉ đạo Đoàn thanh niên công an thành phố huy động 128 lượt ĐVTN tham gia đảm bảo trật tự ATGT tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố, an ninh trật tự tại các địa điểm thi. Đồng thời chỉ đạo các Đoàn trường trực thuộc có địa điểm tổ chức thi, thành lập đội hình tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” của tỉnh giúp đỡ các thí sinh tham dự kỳ thi, đảm bảo các thí sinh có được tâm thế tốt nhất cho kỳ thi năm nay.

          IV. Các hoạt động trọng tâm của Tỉnh Đoàn trong tháng 6/2016

  * Ngày hội “Đồng hành cùng thanh niên công nhân” 2016: Trong chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên công nhân. Các đoàn viên, thanh niên, công nhân được tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: Các trò chơi vận động, cắt tóc miễn phí, tư vấn pháp luật, tư vấn hàng tiêu dùng, tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng hấp dẫn, gặp gỡ, giao lưu văn nghệ với nhiều các ca sỹ, nghệ sỹ như: Tạ Quang Thắng, Đinh Mạnh Ninh, Hải Yến Idol, Khắc Hiếu… Đặc biệt, các thanh niên công nhân còn trực tiếp tham gia chương trình văn nghệ, tạo thành một “Liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân” với nhiều tiết mục đặc sắc, sôi động. Hiện tỉnh Bắc Ninh có khoảng 160.000 công nhân, trong đó, thanh niên công nhân chiếm gần 80% ở hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề, có nhiều đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh.

* Hơn 200 cán bộ Đoàn chủ chốt tham gia học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Bá Cự Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy và trực tiếp phổ biến các nội dung của Nghị quyết; Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn, các đồng chí là Bí thư, phó Bí thư các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc và 126 đồng chí Bí thư, Phó Bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội nghị, các đồng chí được nghiên cứu hai nội dung cơ bản gồm: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, cũng như các nội dung cốt lỗi nhất của các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Triển khai dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng chương trình hành động cụ thể của đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

*  Thăm và động viên các chốt điểm “Tiếp sức mùa thi” năm 2016: Sáng ngày 1/7, Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tỉnh đã tới thăm hỏi và động viên các chốt điểm của sinh viên, thanh niên tình nguyện đang làm nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh dự thi trong toàn tỉnh. Theo kế hoạch, trong đợt của kỳ tuyển sinh đại học năm nay. Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên đã chỉ thành lập 12 chốt điểm tiếp sức mùa thi tại 12 trường và 1 chốt điểm tại bến xe bắc ninh với 400 đoàn viên, thanh niên tham gia, kéo dài từ ngày 29/6 - 4/7. Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên tiếp tục hỗ trợ cho các thí sinh 50 thùng nước ngọt, 25 bình trà đá miễn phí tại 12 điểm thi, 26 bình nước khoáng cho các đội tình nguyện viên. Ngoài ra hỗ trợ các chốt tình nguyện bản đồ các địa điểm thi trong tỉnh, ô che nắng, áo đồng phục, mũ lưỡi trai… Cũng trong ngày, đội tình nguyện phối hợp với Trường Sỹ quan Chính trị, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức nấu 1.200 suất cơm miễn phí , mỗi suất cơm trị giá 18.000đ. Các đội tình nguyện viên đã hỗ trợ khoảng 300 phòng trọ miễn phí, mỗi phòng trọ ở được 6 người. Tình nguyện viên sẽ đảm nhận việc chỉ đường, tìm phòng trọ, hỗ trợ đi lại... cho thí sinh trong suốt mùa thi năm nay.

* Kiện toàn, bầu bổ sung Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017: Ngày 14/6, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 13, khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017 bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn. Được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Bí thư Tỉnh đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Theo đó, đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Đức Sâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư huyện Đoàn Gia Bình và đồng chí Thái Hải Anh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

V. Định hướng các hoạt động công tác trong tháng 7/2016

1. Tổng kết công tác Đoàn, Đội năm học 2015 – 2016 và triển khai Chương trình công tác Đoàn, Đội năm học 2016 - 2017.

2. Tổ chức “Ngày hội việc làm thanh niên”.

3. Đồng loạt tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào tối 26/7.

4. Tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

5. Tập huấn nghiệp vụ tư vấn, hướng nghiệp cho cán bộ chuyên trách các điểm tư vấn nghề và giới thiệu việc làm cấp huyện, xã trong toàn tỉnh.

6. Tổ chức Trại huấn luyện cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cơ sở năm 2016.

7. Tổ chức các hoạt động hè năm 2016.

8. Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2016.

9. Tổ chức Sơ kết Công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016.

10. Hội thi Tiếng hát Thanh niên công nhân./.