khach san bac ninh

Tháng Thanh niên
Tue, Day 15/03/2016 11:45 AM

Lễ ra mắt Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh

Ngày 11/3/2016, tại Hội trường  Cảnh sát PC & CC tỉnh Bắc Ninh, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức lễ công bố thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Nhân Chinh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, các đồng chí lãnh đạo các Ban Tỉnh Đoàn và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã công bố quyết định thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh trực thuộc Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Chỉ định Ban chấp hành  lâm thời Đoàn thanh niên Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao Quyết định thành lập cho tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát PC&CC tỉnh.

Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảnh sát PC&CC tỉnh là tổ chức Đoàn tuơng đương cấp huyện, có đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn như Đoàn cấp huyện. Đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đoàn thanh niên Cảnh sát PC&CC tỉnh Bắc Ninh gồm 11 đồng chí, cơ cấu tổ chức gồm 9 chi đoàn với gần 200 đoàn viên. Ngay sau khi ra mắt, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cảnh sát PC&CC tỉnh đã tiến hành triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thành thanh thiếu nhi năm 2016.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, đồng chí Nguyễn Nhân Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đề nghị Đảng ủy, các tổ chức Đoàn thể Cảnh sát PC&CC quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ Đoàn thanh niên Cảnh sát PC&CC làm tròn nhiệm vụ chuyên môn và dần đưa hoạt động Đoàn của đơn vị sánh ngang với các tổ chức Đoàn khác.

Việc thành lập Đoàn Thanh niên nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của Cảnh sát PC&CC tỉnh. Các tổ chức đoàn thể đi vào hoạt động sẽ thiết thực tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, thúc đẩy hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cán bộ, chiến sĩ và toàn lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh.   

 Lê Công Thuấn - Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh Đoàn