khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Thu, Day 07/01/2016 16:34 PM

Tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn

Chiều ngày 07/01/2016, tại Hội trường tầng 3 cơ quan Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Chi đoàn 26/3 cơ quan tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn cho đoàn viên chi đoàn; tại buổi tập huấn, đoàn viên chi đoàn đã được nghe đồng chí Đỗ Đình Hữu - Bí thư Tỉnh Đoàn truyền đạt và chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Đ/c Đỗ Đình Hữu tại buổi tập huấn

          Đồng chí Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh về vai trò quan trọng của công tác Đòan trong việc giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ trong giai đọan hiện nay. Đồng chí trao đổi với đoàn viên chi đòan một số kỹ năng, nghiệp vay cuoi marry va nội thất phòng ngủ trẻ em vụ công tác đoàn như: Những vấn đề cơ bản trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong đó tập trung xây dựng chất lượng đoàn viên, chất lượng các cấp bộ đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn; kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng sinh hoạt tập thể, phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng làm công tác xã hội…

Với những kiến thức bổ ích, thiết thực đồng chí Bí thư đã truyền đạt tại chương trình tập huấn; chi đoàn 26/3 xác định coi đây là hoạt động thường kỳ hàng tháng nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn tại cơ quan Tỉnh Đoàn Bắc Ninh để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn trong tình hình mới./. 

 

                                                                                                   Thái Sơn - Ban TC-KT