khach san bac ninh

Biến Giới Biển Đảo
Thứ bảy, Day 19/12/2015 13:22 PM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh nhận bằng khen về công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2015.

Ngày 16/12/2015, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Kỹ thuật Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2015.

Năm 2015, Cục Kỹ thuật Hải quân, tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên phối hợp triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm, tạo phong trào chính trị sâu rộng hướng về biển, đảo và lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh, Thái Nguyên phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân tổ chức tuyên truyền miệng về biển, đảo cho hàng chục nghìn lượt Đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên, nhân dân, cấp phát tài liệu tham khảo và tổ chức triển lãm sách báo về chủ đề “Biển, đảo Việt Nam”. Cơ quan báo chí của 2 tỉnh đăng tải hàng trăm tác phẩm tuyên truyền về biển, đảo. Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh thực hiện tuyên truyền được gần 300 tác phẩm đề cập đến chủ đề biển, đảo. Liên đoàn Lao động, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Đoàn Thanh niên… triển khai các phong trào, cuộc vận động chung sức hướng về biển, bảo quê hương bằng nhiều hành động thiết thực: Quyên góp trên 350 triệu đồng; ủng hộ hơn 15.500 tin nhắn; tặng 1.500 lá cờ Tổ quốc; gửi hơn 2.000 lá thư thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa... 

Hội nghị thống nhất phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền biển, đảo năm 2016: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết TƯ 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết TƯ 4 (Khoá X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; kiên trì đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp xã hội hướng về biển, đảo của Tổ quốc; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nội lực của các đơn vị, địa phương, gắn với tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể để lựa chọn nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, tạo điểm nhấn, hiệu quả cao trong phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền biển, đảo.

Lãnh đạo Cục kỹ thuật Hải quân trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2015

Đồng chí Đỗ Đình Hữu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tặng 300 lá cờ cho đại điện cục kỹ thuật Hải quân.

Tại hội nghị, Cục Kỹ thuật Hải quân ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2016 với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy của 2 tỉnh; Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tặng 300 lá cờ Tổ quốc cho Cục Kỹ thuật Hải quân. Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã nhận bằng khen của Cục kỹ thuật Hải quân vì có thành tích trong công tác tuyên truyền về biển, đảo năm 2015.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn Bắc Ninh