khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Tue, Day 17/11/2015 11:16 AM

Kỷ niệm 50 năm Phong trào “Năm xung phong” (3/19653/2015)

Tháng 3/1965, hoà nhịp với phong trào "Ba sẵn sàng" của thanh niên miền Bắc, tại Đại hội Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam lần thứ I đã phát động phong trào "Năm xung phong" và phát triển tổ chức Đoàn vững mạnh về chất lượng và số lượng, với những nội dung:

 

 1. Xung phong tiêu diệt thật nhiều sinh lực địch.

 2. Xung phong tòng quân và tham gia du kích chiến tranh.

 3. Xung phong đi dân công và thanh niên xung phong phục vụ tiền tuyến.

 4. Xung phong đấu tranh chính trị và chống bắt lính.

 5. Xung phong sản xuất nông nghiệp trong nông hội.

Phong trào "Năm xung phong" của thanh niên miền Nam đã tạo nên một sức mạnh vĩ đại, động viên và hiệu triệu thanh niên miền Nam chiến thắng mọi khó khăn gian khổ, đánh bại mọi âm mưu xâm lược của Mỹ và tay sai, quyết tâm thực hiện giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tháng 6/1966, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng và Trung ương Hội LHTN giải phóng chủ trương đẩy mạnh phong trào "Năm xung phong" lên một bước mới với khí thế "Phất cao cờ Năm xung phong, thanh niên thành đồng thừa thắng xông lên đánh bại hoàn toàn Mỹ - Ngụy". Phong trào "Năm xung phong" đi vào cuộc sống, chiến đấu của tuổi trẻ miền Nam bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, được nhiều cơ sở Đoàn kiên trì thực hiện

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, truyền thống "Năm xung phong" lại được phát huy cao độ, hiệu triệu và cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ thanh niên Việt Nam trong các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", "Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp vay cuoi marry va nội thất phòng ngủ trẻ em", đặc biệt là phong trào Thanh niên tình nguyện đã thể hiện rõ nét vai trò xung kích, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên.

 

Năm 2015, kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong" (3/1965 – 3/2015) Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch số 288-KH/TWĐTN-BTC, ngày 24/02/2015 về việc "Tổ chức kỷ niệm 50 năm Phong trào "Năm xung phong", kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015". Theo đó, ngày 25/3/2015 tại TP.Hồ Chí Minh Ban Bí thư Trung ương Đoàn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2015; hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030. Trước đó, cũng tại TP.Hồ Chí Minh ngày 24/3/2015, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội thảo 50 năm Phong trào "Năm xung phong".

 

Hòa chung trong không khí Tháng ba Lịch sử, tự hào về truyền thống của phong trào "Năm xung phong", khắc ghi những công lao, cống hiến của thế hệ thanh niên đi trước, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay ra sức rèn luyện, học tập và làm theo lời Bác dạy ; xung kích, tình nguyện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, viết tiếp những trang sử vẻ vang của phong trào "Năm xung phong" trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh sôi nổi tổ chức các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh thiếu niên, trong việc bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... để lại nhiều dấu ấn thiết thực, hiệu quả trong đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân...

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn