khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Fri, Day 24/07/2015 08:21 AM

Video học tập 6 bài học Lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên

Ban biên tập đăng video 6 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên thanh niên, để các bạn Đoàn viên thanh niên tiện theo dõi. 

 

Phần 1: https://www.youtube.com/watch?v=AMEej708loo

 

Phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=JLNHZf7muVs

 

Phần 3: https://www.youtube.com/watch?v=5hRdJPCAzw8

 

Phần 4: https://www.youtube.com/watch?v=i7LrTweI6Io

 

Phần 5: https://www.youtube.com/watch?v=emBM7F6_Hx8

 

Phần 6: https://www.youtube.com/watch?v=k5f124OxGpI