khach san bac ninh

Cơ cấu tổ chức
Thu, Day 09/04/2015 00:00 AM

CƠ CẤU TỔ CHỨC TỈNH ĐOÀN BẮC NINH

THƯỜNG TRỰC

1. Bí thư: Nguyễn Đức Sâm

•        Điện thoại CQ - 0222.3874.377

•        Điện thoại DĐ - 0914.366.808


2. Phó Bí thư: Nguyễn Bảo Đại

•        Điện thoại CQ - 0222.3874.377

•        Điện thoại DĐ - 0914.284.289


3. Phó Bí thư: Trần Văn Đăng

•        Điện thoại CQ - 0222.3823.205

 •        Điện thoại DĐ - 0916.348.888


 

 

CÁC PHÒNG,BAN TRỰC THUỘC TỈNH ĐOÀN

1. Văn Phòng - 0222.3822.377

Phó Chánh văn Phòng: Hà Thái Sơn - 0972.052.868

Phó Chánh văn phòng: Hoàng Thị Vân Anh - 0915.535.519

   

2. Ban Tổ chức – Kiểm tra – 0222.3810.575

Trưởng ban: Nguyễn Thị Huyền Trang – 0983.225.446

Phó Ban: Nguyễn Anh Linh - 0904.288.688

 

3. Ban Phong Trào - 0222.870.900

Trưởng ban: Nguyễn Đắc Cường - 0983.358.954 

Phó Ban: Lương Thị Hồng Thúy - 0986.828.737


4. Ban Thanh thiếu nhi trường học – 0222.3826.287

Trưởng ban: Nguyễn Anh Sơn – 0983.421.152

Phó ban: Dương Minh Hưng - 0941.999.494


5. Ban Tuyên Giáo – 0222.3810.215

Trưởng ban: Ngô Thị Thu Thủy – 0987.246.383 

 

Hội LHTN tỉnh– 0222.3827.588

Chủ tịch hội: Nguyễn Đức Sâm - 0914.366.808

Phó Chủ tịch hội: Ngô Thị Thu Thủy – 0987.246.383

Phó Chủ tịch hội: Ngô Văn Tuấn - 0913.026.616

 


Các đơn vị sự nghiệp và trực thuộc

Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh – 0222.3855.377

Giám đốc: Phạm Văn Thắng – 0912.650.524

Phó Giám đốc: Trần Quang Thiện - 0976.903.137

Phó Giám đốc: Dương Thị Huyền Trang – 0916.848.272