khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Mon, Day 06/03/2023 00:00 AM

Tổ chức quán triệt, triển khai dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 202

Nằm trong chương trình Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Chiều 05/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027 trong các cấp bộ Đoàn của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm  - Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Sâm -TUV, Bí thư Tỉnh đoàn. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp Tỉnh có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng phó Ban các bộ phận và toàn thể cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn, cùng các đại biểu ở 14 điểm cầu cấp huyện và 65 điểm cầu cơ sở với gần 1.600 cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở tham gia học tập.

Đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh phát biểu

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027 và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Sâm – Bí thư Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và quán triệt Nghị quyết đến 100% đoàn viên và 80% thanh niên; cụ thể hoá các nội dung trong chương trình hành động của tỉnh vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp mình cho phù hợp...

Thông qua Hội nghị đã giúp các đồng chí cán bộ đoàn trong tỉnh nắm được những nội dung cơ bản trong dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Ninh, lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn