khach san bac ninh

Đoàn - Hội - Đội
Fri, Day 11/11/2022 00:00 AM

Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức giám sát chuyên đề năm 2022

Thực hiện theo Kế hoạch số 01-KH/UBKTTĐ ngày 07/10/2022 của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn về việc Giám sát việc triển khai thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030. Từ ngày 07,08,09,10,11/11/2022, Đoàn giám sát của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn do đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn và đông chí Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn – Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát chuyên đề năm 2022 (lồng ghép vào chương trình kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn), tại 08 đơn vị huyện, thành Đoàn: Thành Đoàn Bắc Ninh; Thành Đoàn Từ Sơn; Huyện Đoàn Quế Võ; Huyện Đoàn Yên Phong; Huyện Đoàn Thuận Thành; Huyện Đoàn Tiên Du; Huyện Đoàn Lương Tài; Huyện Đoàn Gia Bình, giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên” tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 – 2030.

Hình ảnh đoàn giám sát làm việc tại 08 huyện, thành Đoàn:

 

Qua giám sát kết quả 100% các đơn vị đã triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh giai đoạn 2021-2030 với nhiều nội dung sáng tạo. Các đồng chí đại diện huyện, thành Đoàn thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ những kết quả trong việc triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ thanh niên trên địa bàn tỉnh như: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, bộ đội xuất ngũ; chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; chính sách đối với thanh niên có tài năng từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi; chính sách để thanh niên tham gia bảo tồn và giữ gìn các giá trị văn hóa của các dân tộc…

Đồng chí Nguyễn Bảo Đại - Phó Bí thư – Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn đánh giá cao công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ thanh niên, công tác định hướng phát triển nghề nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đề nghị Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn tiếp tục nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị về vai trò của thanh niên; tăng cường phối hợp, kết nối nguồn lực giữa các cấp, ngành trong huyện hỗ trợ thanh niên; tổ chức các chương trình phát triển thanh niên một cách đồng bộ, hiệu quả, đi vào chiều sâu đặc biệt là phong trào thanh niên khởi nghiệp, thanh niên tình nguyện; nâng cao kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu, tài năng cho thanh niên, chuyển đổi nghề cho thanh niên theo đặc thù của địa phương; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh./.