Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:25 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

khach san bac ninh

Hỗ trợ thanh niên
Tue, Day 01/11/2022 00:00 AM

Duy trì có hiệu quả các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên

Để giúp thanh niên mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động ĐVTN xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt là vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Các mô hình này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên thanh niên.

Trong năm 2022, 100% các huyện, thành đoàn đã tổ chức các hoạt động đồng hành hỗ trợ và duy trì có hiệu 17 tổ hợp tác thanh niên và 13 hợp tác xã thanh niên làm kinh tế và 08 CLB thanh niên phát triển kinh tế nâng tổng số các mô hình hiện nay đang duy trì có hiệu quả là 38 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ, tổ, nhóm phát triển kinh tế và 500 mô hình thanh niên làm kinh tế có quy mô trên 300 triệu đồng/năm, đa dạng trên các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Trong đó, 38 hợp tác xã thanh niên, tổ hợp tác,câu lạc bộ do các đoàn viên, thanh niên làm chủ với 630 thành viên tham gia đã giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 1.500 lao động.

Nhiều mô hình THT, HTX hoạt động có hiệu quả, đưa lại hiệu quả kinh tế cao như HTX Hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh, HTX gỗ mỹ nghệ Hiệp Thắng, HTX nông nghiệp sạch Việt Nam…

Từ phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế thanh niên khởi nghiệp lựa chọn loại hình THT, HTX để hoạt động với nhiều cách làm đa dạng, hiệu quả trên các lĩnh vực, vùng miền trong toàn tỉnh. Các THT, HTX thanh niên đang từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đồng thời đã có những đóng góp nhất định cho phong trào Đoàn, Hội địa phương, điều này khẳng định, đây là lựa chọn đúng cho phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Theo đánh giá các THT, HTX thanh niên đã hoạt động ngày một hiệu quả, sản xuất kinh doanh có nhiều tiến bộ, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên có thu nhập ổn định và trích nộp ngân sách ngày càng cao. Hiện nay tất cả huyện, thị, thành phố của tỉnh đều duy trì có hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể của thanh niên.