khach san bac ninh

Đoàn - Hội - Đội
Fri, Day 11/11/2022 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022

Thực hiên Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Từ ngày 7 - 11/11/2022, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thành lập 3 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra Kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022 đối với 8 huyện, thành Đoàn,  Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, (Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kiểm tra qua văn bản).

Mỗi đơn vị, Tổ kiểm tra đã tiến hành làm việc với 03 Đoàn cơ sở và Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn. Nội dung kiểm tra gồm: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022; hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022; kết quả triển khai Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện năm 2022; công tác đoàn vụ; việc chấp hành các quy định về sinh hoạt chi đoàn theo Điều lệ Đoàn của các đơn vị; ...

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Huyện Đoàn Quế Võ

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Huyện Đoàn Yên Phong

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Thành Đoàn Bắc Ninh

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị  Huyện Đoàn Gia Bình

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị  Huyện Đoàn Lương Tài

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị  Huyện Đoàn Tiên Du

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị  Thành Đoàn Từ Sơn

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Huyện Đoàn Thuận Thành

Đoàn kiểm tra làm việc tại đơn vị Đoàn TN Công an tỉnh

Qua công tác kiểm tra, kết quả cho thấy các đơn vị đã bám sát Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2022 của cấp trên, chủ động xây dựng chương trình công tác tại đơn vị mình, có kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hàng tháng, hàng quý trong năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên được đổi mới nội dung và hình thức; tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải thông tin đến với thanh niên kịp thời và hiệu quả. Các phong trào được đẩy mạnh, tập trung vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới để phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thế hệ trẻ.

Hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022 đã được các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp triển khai đem lại hiệu quả trong công tác đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp. Việc cho vay đúng đối tượng; quản lý, sử dụng nguồn vốn vay ủy thác hợp lý, đúng mục đích sử dụng; ghi chép, lưu giữ hồ sơ sổ sách, văn bản khá đầy đủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cơ sở đoàn chưa kịp thời nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên thanh niên; một số thôn, khu phố trên địa bàn kiểm tra còn đang khuyết Bí thư Chi đoàn hoặc Bí thư Chi đoàn đã quá tuổi theo quy định; một số cơ sở Đoàn còn chậm triển khai định hướng nội dung trọng tâm chương trình công tác và chủ đề công tác năm 2022 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành; công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên còn gặp nhiều khó khăn do thanh niên đi làm tập trung tại công ty, công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khó khăn; việc thanh quyết toán phụ cấp cho cán bộ Đoàn không chuyên trách gặp khó khăn do chưa có hướng dẫn cụ thể;....

Thông qua đợt kiểm tra giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các cơ sở Đoàn. Từ đó, kịp thời tổng hợp và đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương giải quyết các vấn đề khó khăn mà tổ chức Đoàn thanh niên đang gặp phải; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

#NgọcQuế-BTG/TĐBN