khach san bac ninh

Xung kích - Đồng hành
Wed, Day 09/11/2022 00:00 AM

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC, KỸ THUẬT, MÔ HÌNH TRONG CHĂN NUÔI NĂM 2022

Thực hiện chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, hưởng ứng phong trào Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia chuyển giao tiến bộ KHKT, mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Ngày 8/11/2022, tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức chương trình Tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thăm quan Mô hình chăn nuôi tổng hợp  cho ĐVTN.

Tại lớp tập huấn, các bạn ĐVTN đã được nghe báo cáo viên thuộc Đội hình Trí thức trẻ tình nguyện cấp tỉnh phổ biến một số kiến thức có thể áp dụng trong chăn nuôi nông nghiệp như: Lựa chọn con giống và mô hình chăn nuối phù hợp; Yêu cầu đối với khu vực sản xuất; một số  … Ngoài ra, các đại biểu cũng được tham quan và trao đổi trực tiếp về mô hình chăn nuôi tổng hợp thỏ, chuột của anh Đặng Văn Đức – đoàn viên thanh niên xã Xuân Lai, huyện Gia Bình

Các học viên và Ban Tổ chức lớp học tham quan, trao đổi tại mô hình chăn nuôi

Chương trình tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất nông nghiệp là một hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức, giúp cho đoàn viên, thanh niên cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, tìm kiếm các hướng đi mới trong phát triển kinh tế từ nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội./.