khach san bac ninh

Hỗ trợ thanh niên
Mon, Day 10/10/2022 00:00 AM

Trao Quyết định hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp cho 04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,và xác định công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trong tâm của chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; Ngày 10/10, Tại chương trình Ngày thanh niên cùng hành động Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Trao Quyết định vay vốn khởi nghiệp cho 04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trên cơ sở đăng ký và qua quá trình thẩm định các dự án, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn ra 04 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh để trao quyết định vay vốn với tổng số vốn của 04 dự án là 5,260 triệu đồng. Dự án “Sản xuất nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris” của ĐVTN Nguyễn Đăng Việt, TP Bắc Ninh với số vốn được hỗ trợ 1,800 triệu đồng; Dự án sản xuất gia công vỏ điện thoại của ĐVTN Chu Văn Công, huyện Yên Phong được hỗ trợ số vốn 700 triệu đồng; Dự án Trồng hoa màu chăn nuôi tổng hợp ứng dụng KHKT của ĐVTN Nguyễn Thị Tươi, huyện Gia Bình được hỗ trợ số vốn 1,260 triệu đồng; Dụ án sản xuất linh kiện điện tử theo công nghệ gia công trên máy tự động của ĐVTN Nguyễn Hữu Trãi, huyện Tiên Du được hỗ trợ số vốn 1,500 triệu đồng.

04 dự án được hỗ trợ đã  góp phần nâng cao và phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; Qua đó giúp đoàn viên thanh niên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp lập nghiệp, góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Ban Phong Trào