Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:25 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Tue, Day 04/10/2022 00:00 AM

Thiếu nhi Bắc Ninh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

Phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” là một phong trào lớn, xuyên suốt trong chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn – Đội trên địa bàn triển khai thực hiện phong trào này thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có hiệu quả thiết thực.

Thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai phong trào “Thiếu nhi Bắc Ninh thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động với hình thức đa dạng và phù hợp tạo sức lan tỏa cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi là nội dung được triển khai xuyên suốt trong công tác đội và phong trào thiếu nhi và trở thành phong trào chung để đội viên, thiếu niên, nhi đồng thi đua. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng xác định, nội dung của 5 điều Bác Hồ dạy luôn giữ vững nhưng cách thức triển khai thực hiện phong trào phải được đổi mới cho phù hợp với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của thiếu nhi, bảo đảm tính rộng khắp và hiệu quả. Vì vậy, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, đội ngũ làm công tác phụ trách đội luôn tìm tòi và đề xuất tổ chức các hoạt động mới với nhiều hình thức phong phú, tạo điều kiện để đội viên, thiếu nhi thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Ở khắp các liên đội, các em thiếu nhi đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, bổ ích, được tìm hiểu về lịch sử đất nước, truyền thống cách mạng của dân tộc, của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Thực hiện lời dạy của Bác “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, các Liên đội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thực hiện tiết đọc thư viện giới thiệu “Một câu truyện đẹp, một cuốn sách hay”tại trường Tiểu học Quảng Phú số 1, huyện Lương Tài; Sinh hoạt điểm “Mái trường xanh - sạch- đẹp” của Liên đội Tiểu học Phú Lương, Liên đội Trường Tiểu học Trừng Xá tham gia trải nghiệm cùng chung tay tổng vệ sinh khu công trình măng non vào sáng thứ 3 và sáng thứ 6 hàng tuần,.… nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho đội viên, thiếu nhi. Bên cạnh đó, các Liên đội thường xuyên tuyên truyền đội viên, thiếu nhi về công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, khuyến khích các em trồng nhiều cây xanh làm đẹp cảnh quan môi trường. Kết quả các hoạt cũng đã minh chứng hiệu quả việc triển khai Phong trào Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy trong khắp các cơ sở Đoàn - Đội trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và các kỹ năng thực hành xã hhooij cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng.

Ban TTNTH Tỉnh Đoàn