khach san bac ninh

Bản tin Thanh niên
Mon, Day 24/10/2022 00:00 AM

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch số 03- KH/TĐTN-TCKT ngày 10 tháng 10 năm 2022;

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh thông báo xét tuyển viên năm 2022, như sau:

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tuyển dụng 09 biên chế viên chức làm việc tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, cụ thể như sau:

1. Vị trí Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động: 04 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành:      + Luật: 02 chỉ tiêu;

+ Tài chính Ngân hàng: 01 chỉ tiêu;

+ Quản trị kinh doanh: 01 chỉ tiêu.

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ

- Trình độ Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Mã dự tuyển: V1.

2. Vị trí Hành chính, tổng hợp: 02 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành:      + Quản lý Nhà nước: 01 chỉ tiêu

+ Quản lý công: 01 chỉ tiêu

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ

- Trình độ Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Mã dự tuyển: V2.

3. Vị trí Đào tạo, nghiệp vụ, năng khiếu và phương pháp thanh thiếu nhi: 03 chỉ tiêu.

- Chuyên ngành:      + Quản lý Văn hoá: 01 chỉ tiêu

+ Công tác xã hội: 01 chỉ tiêu;

+ Xã hội học: 01 chỉ tiêu.

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng được ngoại ngữ

- Trình độ Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

- Mã dự tuyển: V3.

Thời gian nhận phiếu hồ sơ dự tuyển từ ngày từ ngày 24/10/2022 đến ngày 22/11/2022 trong giờ hành chính các ngày làm việc (trừ ngày thứ 7, chủ nhật, nghỉ lễ, tết theo quy định); Hạn cuối cùng để nhận phiếu đăng ký dự tuyển là 16 giờ 30' ngày 22/11/2022, tại Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, số 81 Đường Lê Văn Thịnh, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh.