khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Fri, Day 29/04/2022 00:00 AM

Hội nghị Tập huấn tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thanh thiếu niên trên không gian mạng

Ngày 29/4, Tỉnh đoàn Bắc Ninh  - Hội Sinh viên tỉnh tổ chức Hội nghị  Tập huấn tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thanh thiếu niên trên không gian mạng. Các báo cáo viên tham gia giảng dạy, tập huấn tại Hội nghị có: Đ/c Trung tá Vương Hà Hậu – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh; Đ/c TS. Thiếu tá Đỗ Đăng Quý - Trưởng khoa Lý luận và Khoa học xã hội nhân văn trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND.

Tại chương trình, Đ/c Vương Hà Hậu – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh đã truyền đạt các nội dung liên quan đến kỹ năng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hoá cho thanh thiếu niên trên không gian mạng nhằm giúp cán bộ Đoàn chúng ta lĩnh hội kiến thức, kịp thời uống nắn những thiếu sót, lệch lạch, những biểu hiện lệch chuẩn trong lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa của thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

Nối tiếp chương trình, TS.Thiếu tá Đỗ Đăng Quý - Trưởng khoa Lý luận và Khoa học xã hội nhân văn trường Đại học Kỹ thuật hậu cần CAND đã tập huấn một số kiến thức, về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, về vị trí đặc biệt quan trọng của biên giới, biển, đảo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.