khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Tue, Day 29/03/2022 00:00 AM

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Hội Sinh viên cho cán bộ Hội tại các trường Đại học, Cao đẳng

Ngày 29/3/2022, tại Hội trường tầng 3 – Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh cũng tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Hội Sinh viên cho cán bộ Đoàn – Hội tại các trường Đại học, Cao đẳng bằng hình thức trực tuyến tại 5 điểm cầu với sự tham gia của hơn 300 cán bộ Hội.

Tại buổi tập huấn các học viên sẽ được trang bị một số nội dung gồm: Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; Công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên; Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2020 – 2023; Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ được trang bị  kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thực hành xã hội; triển khai phong trào sáng tạo trong sinh viên;  xây dựng chương trình, tổ chức hoạt động, phong trào; Kỹ năng thiết kế, xây dựng Infographic căn bản;  Kỹ năng hoạt động Câu lạc bộ - Đội - Nhóm sinh viên; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội và truyền thông trong công tác Hội.

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp, trang bị kiến thức, thông tin công tác Hội và phong trào sinh viên cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt; tạo điều kiện để cán bộ Hội chủ chốt của các trường trao đổi kinh nghiệm tổ chức thực hiện phong trào tại cơ sở, phối hợp tổ chức các hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh.