Table 'visit' is marked as crashed and should be repaired
run() at index.php:25 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẮC NINH

khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Thứ bảy, Day 14/05/2022 00:00 AM

Lớp em treo ảnh Bác Hồ hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi Bắc Ninh

Năm học 2021 – 2022, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo 100% liên đội trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”.

Năm học 2021 – 2022, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo 100% liên đội trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”.

Hoạt động nhằm giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng kính yêu của thiếu nhi đối với Bác Hồ. Đây cũng là hoạt động thiết thực thực hiện cuộc vận động “Thiếu nhi Bắc Ninh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó đẩy mạnh công tác giáo dục các đức tính, phẩm chất tốt đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh để các em học tập và làm theo.

Với hoạt động ý nghĩa, thiết thực treo ảnh Bác và 5 điều bác Hồ dạy này, luôn giáo dục và khơi dậy trong lớp lớp măng non, thiếu niên nhi đồng tỉnh Bắc Ninh, lòng yêu Bác, yêu quê hương, đất nước, phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ./.

* Một số hình ảnh triển khai tại các liên đội: