khach san bac ninh

Hội Sinh viên
Tue, Day 15/02/2022 00:00 AM

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: Lễ chào cờ tháng 2 và Chào Tân sinh viên

Thực hiện Chương trình Công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022; thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ tháng 2 năm 2022; chào Tân sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã triển khai tổ chức Lễ chào cờ tháng 2 – Chào Tân sinh viên vào ngày 14/2/2022.

Thực hiện Chương trình Công tác học sinh sinh viên năm học 2021-2022; thực hiện kế hoạch tổ chức chào cờ tháng 2 năm 2022; chào Tân sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh đã triển khai tổ chức Lễ chào cờ tháng 2 – Chào Tân sinh viên vào ngày 14/2/2022.

Thông qua hoạt động chào cờ, tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc của sinh viên được bồi đắp thêm. Đồng thời, chương trình là lời chúc mừng các bạn Tân sinh viên đã trở thành thành viên của trường, mang đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về môi trường học tập tại trường. Năm học 2021 – 2022 là một năm học đặc biệt khi đến tận học kỳ II các bạn Tân sinh viên mới được chính thức học tập trực tiếp tại trường.

Ảnh: Toàn cảnh Lễ chào cờ - Chào Tân sinh viên

Chương trình Lễ chào cờ mang đến cho các bạn sinh viên nhà trường nhiều thông tin bổ ích như:  Tiếp tục tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Phổ biến định nghĩa ca bệnh COVID-19 theo Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế; Kế hoạch 789/KH-CĐSPBN, ngày 14/12/2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; Tuyên truyền Kế hoạch 849/KH-CĐSPBN, ngày 31/12/2021 về thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh sinh viên" giai đoạn 2021 -2025 của Trường CĐSP Bắc Ninh; Tuyên truyền thực hiện Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh năm 2022 (Kế hoạch số 108/KH-CĐSPBN, ngày 16/01/2022); Phổ biến sinh viên tìm hiểu một số nội dung pháp luật về gia đình, trẻ em. Phổ biến sinh viên tìm hiểu nội dung Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính../.