khach san bac ninh

Tin tức
Wed, Day 24/11/2021 00:00 AM

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DỰ KHAI MẠC HỘI NGHỊ VĂN HOÁ TOÀN QUỐC

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng long trọng khai mạc sáng 24/11 tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội). Đây là hội nghị có tính chất lịch sử về văn hóa, diễn ra sau 75 năm Bác Hồ tổ chức hội nghị lần đầu tiên năm 1946.

Hội nghị Văn hóa toàn quốc có sự tham dự của 550 đại biểu với hơn 150 tham luận, được kết nối trực tuyến từ Hà Nội đến các điểm cầu ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Nguồn: Cổng thông tin Trung ương Đoàn

#BTG_TĐBN