khach san bac ninh

Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp
Fri, Day 19/11/2021 00:00 AM

TỈNH ĐOÀN BẮC NINH: GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN

Sáng 19/11, Đoàn giám sát của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 tại UBND thành phố Từ Sơn.

Đoàn giám sát được thành lập gồm có các đồng chí: Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn; Ngô Văn Khương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Bảo Đại, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh uỷ viên  - Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận về việc một số nội dung: Công tác tổ chức quán triệt, tuyên truyền Luật Thanh niên năm 2020; việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020; Triển khai các chính sách đối với thanh niên; các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Sâm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn đánh giá cao những nỗ lực, sự chủ động của UBND thành phố Từ Sơn trong việc triển khai kế hoạch thực hiện Luật Thanh niên, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Thành đoàn triển khai các chính sách hỗ trợ, chăm lo cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố. Luật Thanh niên năm 2020 đã từng bước đi vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, xã hội và các cơ quan, tổ chức đối với công tác thanh niên và vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội. Các cơ quan, ban ngành của địa phương đã có những chính sách thiết thực, phần nào giải quyết được những vấn đề quan trọng đặt ra như giải quyết việc làm; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho thanh niên nhằm tạo ra lực lượng lao động có chất lượng cao, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như toàn tỉnh.

Đồng chí cũng đề nghị với UBND thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; Tăng cường tham mưu để công tác phối hợp giữa Thành đoàn và các ngành liên quan chặt chẽ hơn, lồng ghép được các nội dung của Luật Thanh niên trong chương trình, kế hoạch công tác của các đơn vị, phát huy được vai trò của thanh niên trong tình hình mới; Cấp uỷ các cấp quan tâm xây dựng các chủ trương, nghị quyết danh cho các vấn đề về thanh niên; Chú trọng đào tạo kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, như trình độ ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ngoại ngữ, tính chủ động sáng tạo, khả năng làm chủ…

Qua giám sát, Đoàn đã kịp thời nhìn nhận, đánh giá chất lượng, hiệu quả trong công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 và một số nội dung liên quan đến thanh niên trên địa bàn thành phố Từ Sơn; từ đó đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác chăm lo, giáo dục thanh niên./.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh Đoàn