khach san bac ninh

Hoạt động Đoàn
Thứ bảy, Day 30/10/2021 00:00 AM

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

    Thực hiện Nghị Quyết số 13- NQ/TW ngày 18/3/2002 Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xác định công tác tuyên truyền vận động cán bộ, ĐVTN xung kích đi đầu trong thực hiện vấn đề về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; đồng thời, gắn chương trình công tác năm vào việc tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.

    Nhằm đồng hành với thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn đẩy mạnh việc hỗ trợ và duy trì hoạt động các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên như các Hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ bằng nhiều hình thức: thông qua hỗ trợ vay vốn thanh niên khởi nghiệp, qua các phong trào Đồng hành với thanh niên trong lập thân lập nghiệp, phát triển kinh tế, tận dụng các quỹ đất trống chưa sử dụng giúp thanh niên tạo quỹ, lập nghiệp; Định kỳ hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học công nghệ xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho ĐVTN nông thôn với mục đích hỗ trợ kiến thức về khoa học công nghệ cho ĐVTN trong phát triển kinh tế và đặc biệt là phát triển kinh tế tập thể....

   Bên cạnh đó, để giúp thanh niên mở rộng sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống kinh tế, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động ĐVTN xây dựng các mô hình kinh tế, đặc biệt là vận động thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã do thanh niên làm chủ. Các mô hình này đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho đoàn viên thanh niên.

    Đồng thời, BTV Tỉnh Đoàn  thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ quản lý các tổ hợp tác, hợp tác xã của thanh niên kiến thức về kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường, điều hành hoạt động, tìm kiếm và khai thác các nguồn lực… Đồng thời, đẩy mạnh việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ tiết kiệm và vay vốn của thanh niên; tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, vốn, dạy nghề và hướng dẫn cách thức phát triển sản xuất, kinh doanh giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp.

   Sau 20 năm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã tổ chức nhiều hoạt động, từng bước đáp ứng nhu cầu của ĐVTN vàngười lao động và hợp tác xã trong thanh niên, góp phần tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trong những năm qua.

   Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã mở 15 đợt tập huấn kiến thức cho hơn 1700 lượt ĐVTN về kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, thủ tục thành lập hợp tác xã, quyền và lợi ích của thành viên khi tham gia HTX. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn đã huy động các nguồn lực cùng nguồn vốn vay ưu đãi ủy thác qua NHCS xã hội của tỉnh hỗ trợ các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên với thực hiện chương trình công tác năm của Đoàn.

   Nhiều hợp tác xã trong thanh niên đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tiếp thu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất kinh tế hộ, từ đó nâng cao giá trị trồng trọt trên diện tích đất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn

   Tính đến nay, 100% huyện đoàn  trong toàn tỉnh đều có mô hình mới hoặc duy trì hiệu quả mô hình phát triển kinh tế tập thể trong thanh niên (tổ hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, câu lạc bộ trang trại trẻ…). Tính đến nay, có trên 13 mô hình kinh tế là các hợp tác xã, CLB phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ tại 8/8 huyện, thị, thành Đoàn tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực thế mạnh của vùng. Đặc biệt, mặc dù là mô hình hợp tác xã do thanh niên làm chủ nhưng các hợp tác xã này đã đều tham gia là thành viên của tổ chức liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Ninh. Các HTX do thanh niên làm chủ mới thành lập mới luôn tuân thủ quy định của Luật HTX, đa phần đều có định hướng sản xuất kinh doanh rõ ràng, tập hợp được đội ngũ thanh niên quản lý có năng lực, tư duy mới, mạnh dạn và năng động. Số HTX sản xuất kinh doanh giỏi, có hiệu quả do thanh niên làm chủ từng bước hình thành được chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

   Trong đó, điển hình là Mô hình HTX của ĐVTN Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc HTX Nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Liêm Anh, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du (Bắc Ninh), (có 7 thành viên). HTX sản xuất rượu Kinh Bắc – Gia Bình của ĐVTN Nguyễn Văn Khoát Là những thanh niên nông thôn tiêu biểu xuất sắc đại diện cho mô hình HTX trong thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhận giải thưởng Lương Định Của của ban Chấp hành TW Đoàn. Đây là giải thưởng cao quý nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên thanh niên nông thôn xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, đóng góp tích cực, hiệu quả vào quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của đất nước. Bên cạnh đó còn có mô hình HTX Nuôi trồng thủy sản Sông Đuống của ĐVTN Nguyễn Thế Trang, HTX chăn nuôi Thịnh Phát cuả đòan viên Lê Văn Chinh cũng tạo ra nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên tổ hợp tác….

Ảnh 1.2: HTX sản xuất rượu Kinh Bắc – Gia Bình của ĐVTN Nguyễn Văn Khoát

   Nhìn lại quá trình xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hợp tác của thanh niên thời gian qua, có thể thấy Các mô hình liên kết hợp tác phát triển kinh tế tập trung vào trọng tâm xây dựng tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên địa bàn tỉnh đã xác định hướng đi phù hợp cho thanh niên trong giai đoạn mới.

   Đáng phấn khởi là, số lượng đoàn viên, thanh niên tham gia vào các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên ngày càng tăng. Số lượng đoàn viên, thanh niên làm giàu chính đáng từ việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể xuất hiện ngày càng nhiều. Mô hình kinh tế tập thể của tuổi trẻ không chỉ góp phần tạo việc làm thường xuyên và tăng thu nhập cho hàng trăm thanh niên và lao động mùa vụ ở nông thôn, mà còn giúp thanh niên nông thôn yên tâm ở lại lập thân, lập nghiệp; làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

#TĐBN