khach san bac ninh

Vốn vay
Wed, Day 22/09/2021 00:00 AM

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh kiểm tra vốn vay uỷ thác năm 2021

Ngày 20/9/2021, tại UBND xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra đối với các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã.

Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Đức Sâm –Bí thư Tỉnh Đoàn chủ trì. Trong ngày, tổ kiểm tra đã làm việc 02 tổ Tiết kiệm và vay vốn và 5 hộ vay. Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Sâm đánh giá cao công tác chuẩn bị của các tổ vay vốn được kiểm tra.

Đ/c Nguyễn Đức Sâm kiểm tra tại hộ vay vốn chị Trần Thị Hương Mai

Tính đến cuối tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh hiện có 133 tổ Tiết kiệm và vay vốn, Trong đố 113 tổ xếp loại tốt (đạt 85 %), 16 tổ xếp loại khá (đạt 12 %), 2 tổ xếp loại Trung bình (đạt 1.5 %), 2 tổ xếp loại yếu (1.5 %).

Tính đến tháng 9 năm 2021, dư nợ quá hạn là 2.010 triệu đồng, tỷ lệ 7.47%.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đoàn viên, thanh niên và tình hình sản xuất kinh doanh nên một số tổ vay vốn hoạt động còn chậm, chưa đảm bảo hoạt động sử dụng vốn vay.

Đến nay, thông qua nguồn vốn này, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh của ĐVTN có cơ hội mở rộng quy mô, thu hút thêm lao động và tăng thêm thu nhập cho nhiều thanh niên ở địa phương, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội. Qua đó, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn, góp phần đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn.

Ban TCKT