khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Wed, Day 21/04/2021 00:00 AM

Tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên

   Sáng ngày 21/4/2021, tại phòng Truyền thống - Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường cao đẳng Sư phạm đã tổ chức buổi tập huấn nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế cho sinh viên.

Đoàn viên, thanh niên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trao đổi, giao lưu tại chương trình

   Trong những năm qua cùng với xu thế hội nhập chung của thế giới Việt Nam đã tham gia rất nhiều các tổ chức lớn trên thế giới như WTO, APEC, ASEAN, CPTPP,… vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Vì vậy, trang bị kiến thức hội nhập quốc tế cho sinh viên là vấn đề rất quan trọng và cần thiết.

   Ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình hội nhập, các bạn sinh viên đã tham gia tập huấn một cách tự nguyện và chủ động. Các bạn sinh viên đánh giá cao kiến thức mà báo cáo viên đã cung cấp tại buổi tập huấn.

   Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của cán bộ Đoàn, Hội trong công tác Hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. 

Ban Tổ chức - Kiểm tra