khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Mon, Day 12/04/2021 00:00 AM

Bắc Ninh: Hội nghị Tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho đoàn viên thanh niên năm 2021

   Sáng ngày 12/4/2021, tại hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho ĐVTN, cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở năm 2021.

Đồng chí Thái Hải Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn phát biểu tại hội nghị tập huấn

   Tại chương trình, các ĐVTN, cán bộ Đoàn – Hội cơ sở đã được lắng nghe, tìm hiểu các chuyên đề: Tình hình thời sự thế giới và khu vực; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; thông tin các kiến thức về hội nhập quốc tế của Việt Nam, đặc biệt các kiến thức liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

   Chương trình nhằm giúp cho cán bộ Đoàn - Hội cấp cơ sở nắm rõ hơn chủ trương, đường lối hội nhập quốc tế, những khó khăn, thách thức và nhiệm vụ của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức đối ngoại và hội nhập quốc tế trong cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

Ban Tổ chức - Kiểm tra