khach san bac ninh

Hoạt động Đội
Mon, Day 09/08/2021 00:00 AM

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH BẮC NINH ĐẠT DANH HIỆU THI ĐUA XUẤT SẮC CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI NĂM HỌC 2020 2021

   Chiều ngày 08/8/2021, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022 theo hình thức trực tuyến. Hội nghị đã thu hút sự theo dõi của đông đảo giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ làm công tác Đội trong cả nước.

   Tại chương trình hội nghị, Hội đồng Đội Trung ương đã tổng kết lại những kết quả nổi bật của công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021 và triển khai, định hướng chương trình công tác năm học mới. Đồng thời, chia sẻ, giới thiệu những mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả cho thiếu nhi. Hội nghị cũng đã tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, tuyên dương 28 công trình “Vì đàn em thân yêu”, 10 công trình măng non toàn quốc tiêu biểu.

   Trong năm học 2020 - 2021 các cấp bộ Đội trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả, đồng bộ các phong trào, chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chương trình công tác năm đề ra. Với những kết quả đạt được, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh vinh dự có 01 công trình “Sân chơi măng non” được tuyên dương công trình “Vì đàn em thân yêu” tiêu biểu cấp toàn quốc. Đồng thời Hội đồng Đội tỉnh được Hội đồng Đội Trung ương đánh giá, xếp loại danh hiệu thi đua xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021.

 
   

Một lần nữa xin chúc mừng những kết quả đạt được của công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh!

BAN TTN-TH