khach san bac ninh

Giáo dục - Tuyên truyền
Thứ bảy, Day 05/06/2021 00:00 AM

[INFOGRAPHIC] KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC 05/6/191105/6/2021

 

HÀNH TRÌNH 30 NĂM RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC CỦA BÁC HỒ
Ngày 2/6/1911, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến bến Nhà Rồng xin việc. Ngày 3/6/1911, anh được nhận vào làm phụ bếp trên tàu buôn Đô đốc Latouche Tréville. Ngày 5/6/1911, với tên mới Văn Ba, anh theo tàu rời nước ra đi. Không khoác áo thân sĩ, thầy giáo Nguyễn Tất Thành ra đi trong tư cách một người lao động, khởi nghiệp với đôi bàn tay trắng, với một ý chí mãnh liệt, một nghị lực phi thường, một mình tiến hành cuộc trường chinh 30 năm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc.