khach san bac ninh

BẦU CỬ TOÀN QUỐC
Wed, Day 07/04/2021 00:00 AM

[Infographics] Các nguyên tắc và hành vi bị cấm khi vận động bầu cử

 Hiện người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp bắt đầu tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, có 5 hành vi bị nghiêm cấm trong vận đồng bầu cử.

Theo: ST - Cổng TTĐT Bắc Ninh